Kuulon heikkeneminen

Mitä on kuulon heikkeneminen?

Kuulon heikkeneminen voi tapahtua äkillisesti tai pikku hiljaa ja se voi tapahtua vain toisessa korvassa tai molemmissa korvissa. Äkillisen kuulon heikkenemisen syy voi vaihdella korvakäytävän vahatulpasta tai flunssan tai allergian aiheuttamasta tukkoisuudesta väliaikaiseen kuulonalenemaan aina melun, tapaturman tai sairauden aiheuttamaan pysyvään kuulonmenetykseen.Hitaasti etenevän kuulon heikkenemisen yleisin syy on iän mukana tuleva ikähuonokuuloisuus. Harvinaisempi hitaasti etenevän kuulon heikkenemiseen syy on kuuloluuketjun ongelma, eli otoskleroosi. Altistuminen melulle työssä tai harrastuksissa voi myös johtaa hitaasti etenevään kuulon heikkenemiseen ja siihen vaikuttaa äänenvoimakkuuden lisäksi se kuinka kauan altistuminen kestää. Melun ylittäessä 80 desibeliä sekä hitaasti etenevän että äkillisen kuulon heikkenemisen riski kasvaa.Jos kuulon heikkenemiseen liittyy muita oireita, kuten korvien soimista, eli tinnitusta tai huimausta, on syy mahdollisesti sisäkorvan tai kuulohermon vika tai sairaus, kuten Ménièren tauti. Jos korvasta vuotaa nestettä, niin kyseessä on todennäköisesti korvakäytävän tai välikorvan tulehdus.

Voiko kuulon heikkenemistä hoitaa?

Tilapäisen vahatulpasta tai flunssasta johtuva kuulon heikkeneminen hoituu yleensä syyn hoitamisella, eli tarvittaessa vahatulpan poistamisella tai flunssan oireiden hoidolla. Melusta tai muusta syystä aiheutuvaa kuulon heikkenemistä, joka johtuu sisäkorvan aistinkarvasolujen vauriosta, on vaikea ja jopa mahdoton hoitaa. Pian äkillisen kuulon heikkenemisen jälkeen annetuilla antioksidanteilla ja happihoidolla voidaan jossain määrin elvyttää aistinkarvasoluja ja näin palauttaa kuuloa ainakin jossain määrin.

Milloin on syytä hakeutua hoitoon?

Kuulon heikentyessä äkillisesti silloin, kun syynä ole vahatulppa tai flunssa, on syytä hakeutua lääkäriin mahdollisimman nopeasti. Jos kuulon heikkenemisen lisäksi korvasta vuotaa verta tai muuta eritettä on syytä hakeutua hoitoon mahdollisimman pian.Myös hitaasti etenevä kuulon heikkenemisen on syy hakeutua hoitoon varsinkin, jos siihen liittyy huimausta tai tinnitusta tai jos kuulon heikkeneminen on toispuolista. Ilmeisen ikähuonokuuloisuuden ollessa kyseessä on hoitoon hakeutuminen tarpeellista viimeistään silloin, kun se alkaa haittaamaan arjessa selviytymistä.

Voiko kuulon heikkenemistä ehkäistä?

Kuulon suojaaminen melussa on helpoin tapa ehkäistä sekä äkillistä että hitaasti etenevää kuulon heikkenemistä. Ikähuonokuuloisuutta on mahdoton estää, mutta mikäli pitää altistumisen melulle elämän aikana mahdollisimman pienenä, voi iän myötä etenevä kuulon heikentyminen olla hitaampaa. Myös perintötekijät ja muut elämäntavat vaikuttavat ikähuonokuuloisuuden etenemiseen, mutta näistä vain jälkimmäiseen voi vaikuttaa. Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että terveelliset elämäntavat vaikuttavat kaiken muun ohella positiivisesti myös kuuloomme. Flunssan tai muun hengitystiesairauden yhteydessä kuulon pysyvää heikkenemistä voi ehkäistä yrittämällä pitää hengitystiet mahdollisimman hyvin auki ja lievittää limakalvojen turvotusta, jotta korvan ilmastointi toimii mahdollisimman hyvin. Näin voidaan välttää korvaan leviävä tulehdus, joka voi osaltaan vahingoittaa sisäkorvan aistinkarvasoluja ja johtaa jopa pysyvään kuulon heikkenemiseen.