Kuulon suojaaminen

Miksi kuulon suojaaminen on tärkeää?

Kuulon suojaaminen on tärkeää, koska kovat äänet ja melussa vietetty aika lisäävät kuulovaurion riskiä. Kuulovauriolla tarkoitetaan yleensä sisäkorvan aistinkarvasolujen vaurioitumista tai sisäkorvan ja kuulohermon synaptisten yhteyksien katkeamisesta, joka johtaa kuulonheikkenemiseen tai vaurion laajuudesta riippuen kuulon menetykseen. Näiden lisäksi sisäkorvan vaurioituminen voi aiheuttaa tinnitusta ja ääniyliherkkyyttä. Vaurioitunut sisäkorva ei parane itsestään eikä siihen ole parantavaa hoitoa. Melulla on myös kumulatiivinen vaikutus eli kuulovaurio voi syntyä hiljalleen toistuvien melualtistusten vaikutuksesta.

Milloin on syytä suojata kuulo?

Melulta suojautumisen viralliset suositukset perustuvat äänenvoimakkuuteen ja siinä vietettyyn aikaan. Kyseessä on mittauskohdan äänenvoimakkuus, koska etäisyys äänilähteestä vaikuttaa myös. 85db voimakkuudessa kuulovaurion riski on todennäköinen 8 tunnin jälkeen. 100db äänenvoimakkuudessa vastaava raja on 15 minuuttia. Kipurajana pidetään 130db äänenvoimakkuutta. Äänenvoimakkuuden mittaaminen ei aina ole mahdollista ja harva osaa arvioida melun desibeli arvoja. Lisäksi ihmiset kokevat äänenvoimakkuuden eritavalla. Herkkäkuuloiset saattavat kokea alhaisemman äänenvoimakkuuden epämiellyttävänä, kun taas toiset eivät koe edes haitallista melua häiritsevänä. Kuulovaurion ehkäisemisen kannalta varovaisuus on hyväksi, mutta liiallisuuksiin ei kuulon suojaamisessa kannata mennä.

Vapaa-ajalla kuulon suojaaminen on suotavaa aina musiikkitapahtumissa, koneilla tehtävissä pihatöissä, ampuma harrastuksissa ja moottoriurheilutapahtumissa. Melu on yleensä liian voimakasta, jos metrin etäisyydellä puhuvan sanoista ei saa selvää tai toimintaan liittyy yksittäisiä voimakkaita kipua tai merkittävä epämiellyttävyyttä  aiheuttavia ääniä, kuten aseen laukeaminen.

Työpaikolla kuulon suojaaminen on nykyisin varsin hyvin hoidettu. Suositusten ja määräysten noudattaminen on kuitenkin tärkeää, koska pelkästään työnantajan vastuu ja taskussa olevat kuulosuojaimet eivät suojaa kuulovaurioilta. Epäselvissä tilanteissa, joissa ohjeistusta tai määräyksiä ei ole saatavilla on hyvä noudattaa samaa varovaisuutta kuin vapaa-ajan tilanteissa.

Miten kuuloa voi suojata?

Kuulonsuojaamiseen on monia keinoja. Liiallisen melun välttäminen on pitkällä tähtäimellä ja nimenomaan melun kumulatiivisen vaikutuksen vähentämiseen paras tapa. Tämä tarkoittaa äänenvoimakkuuden säätämistä turvalliselle tasolle ja  meluisissa tilanteissa vietetyn ajan rajoittamista.

Melussa kuulonsuojainten käyttö on ainoa toimiva keino kuulon suojaamiseen. Kuulosuojaimia ovat erilaiset korvakäytävään työnnettävät tulpat,  kuppikuulosuojaimet ja näiden yhdistelmät. Korvatulpat ovat kätevä ja huomaamaton tapa suojata kuulo alhaisemmassa melussa. Tulppia on erityyppisiä erilaisiin käyttötarkoituksiin ja yleensä ne mahdollistavat melussa keskustelun ja ympäristön äänten riittävän kuulemisen. Korvatulpat takaavat yleensä riittävän suojan meluisissa sosiaalisissa tilanteissa, kuten ravintoloissa, konserteissa ja muissa yleisötapahtumissa. Kuppikuulosuojaimet ovat yleensä tehokkaampia, mutta eivät niin käytännöllisiä tilanteissa, joissa on tarvetta ympäristön äänten kuulemiseen. Kuppikuulosuojaimet ovat käytännöllisiä meluisissa työympäristöissä ja voimakkaassa melussa. Yhdistelmät tulevat kyseeseen tilanteissa, joissa äännevoimakkuus on jatkuvasti äärimmäisen voimakas.