Tinnituksen hoito

Viimeisin päivitys 17/04/24

Kahta samanlaista tinnitusta ei ole, joten yhtä kaikille sopivaa hoitoa ei ole olemassakaan. Hoito-ohjelmamme pohjautuu osin Pawel Jastreboffin kehittämään tinnituksen poisoppimishoitoon eli TRT-hoitoon (Tinnitus Retraining Therapy). Olemme hoito-ohjelmassamme pyrkineet joustavuuteen ja laaja-alaisuuteen, jotta voimme paremmin vastata ihmisten erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Käytämme tinnituksen hoitoon useita tutkittuun tietoon perustuvia hoitokeinoja ja hoito-ohjelma koostuukin yleensä yhdistelmästä eri hoitokeinoja. Siksi hoito-ohjelma laaditaan aina henkilökohtaisesti.

Valitse itsellesi sopivin tapa aloittaa tinnituksen hoito

Ensikäynti – Ylipainehappiterapia

Tämä sopii sinulle, jolla tinnitus on ollut pitkään ja siihen liittyy voimakas stressireaktio. Olet käynyt aiemmin lääkärissä ja kuulontutkimuksissa sekä mahdollisesti kokeillut erilaisia hoitoja. Tai tinnitus on alkanut melualtistuksen yhteydessä alle viikko sitten.

Ensikäynti – Hieronta

Tämä sopii sinulle, jolla tinnitus on ollut pitkään ja siihen liittyy lihaskireyttä ja kipua niska-hartia alueella ja/tai mahdollisesti voimakas stressireaktio. Olet käynyt aiemmin lääkärissä ja kuulontutkimuksissa sekä mahdollisesti kokeillut erilaisia hoitoja. Tai tinnitus on alkanut alle kuukausi sitten voimakkaan niska-hartia alueen kireyden ja kipujen yhteydessä.

Ensikäynti – TRT-Hoito

Tämä sopii sinulle, jolla tinnitus on vasta alkanut tai ollut jo pitkään. Et ole käynyt vaivaan liittyen tutkittavana tai edellisestä kerrasta on useampi vuosi. Epäilet, että tinnituksesi taustalla voi olla kuulovaurio, epäilet kuulonalenemaa tai sinulla on myös ääniyliherkkyyttä. Haluat perusteellisen käsityksen tilanteestasi ja sen pohjalta laaditun hoito-ohjelman.

TRT-hoito – Tinnitus retraining Therapy

Tinnitus retraining therapy hoito-ohjelmamme keskeisimmät hoitomuodot ovat: Ylipainehappiterapia, hieronta, tinnitusterapia, vagushermostimulaatio, aktiivi äänihoito ja rentoutusharjoitukset. Tyypillisesti hoito-ohjelman aikana hoitokäyntejä on kolmesta viiteen (Tinnitusterapia, hierontaa ja/tai ylipainehappiterapia). Hoito-ohjelman omahoito-osio sisältää aktiivi äänihoidon ja vagushermostimulaatiohoidon lisäksi rentoutusharjoituksia ja tarpeen mukaan venyttely ja voimisteluharjoituksia.

Ylipainehappiterapia

Ylipainehappihoidolla hoidetaan laaja-alaisesti erilaisista syistä aiheutunutta tinnitusta. Pääasiallisesti hoito kohdistuu stressireaktioon sekä tinnituksen kannalta oleellisten aivoalueiden vaurioihin ja tulehdusreaktioon. Ylipainehappiterapia vaikuttaa koko kehossa, mutta erityisesti aivoissa hermoston plastisuuteen, oksidatiiviseen stressiin ja verenkiertoon. Ylipainehappiterapian tavoitteena on mahdollisten hermostollisten vaurioiden korjaantuminen, neuroinflammaation väheneminen sekä aivojen verenkierron paraneminen ja uusien hermoverkkojen muodostumisen mahdollistaminen.

Hieronta

Hieronta on kaksivaikutteinen keino hoitaa tinnitusta. Somatosensorisen tinnituksen hoidossa keskitytään tutkimuksissa havaittujen tinnituksen ääniaistimukseen vaikuttavien ongelma-alueiden kipu ja jännitystilojen hoitamiseen. Tinnituksen aiheuttaman stressireaktion hoidossa keskitytään yleisesti kehon jännittyneisyyden hoitamiseen. Tavoitteena on somatosensoristen tekijöiden vaikutuksen vähentäminen ja siten vaikuttaa tinnituksen ääniaistimuksen voimakkuuteen. Kehon rentoutumisen kautta pyritään hillitsemään stressireaktiota ja siten vaikuttamaan tinnituksen häiritsevyyteen ja sen aiheuttamaan ahdistuneisuuteen ja hermostuneisuuteen.

Tinnitusterapia

Tinnitusterapia auttaa ymmärtämään, mistä tinnituksessa on juuri sinun kohdallasi kyse. Siinä pyritään myös purkamaan tinnituksen ympärille pelkoajatuksista, negatiivisista tunteista ja välttämiskäyttäytymisestä rakentuneita hermoverkkoja. Terapian tavoitteena on päästä irti tinnituksen aiheuttamasta negatiivisten ajatusten ja tunteiden kierteestä. Siten se vähentää stressireaktiota ja lievittää ahdistuneisuutta ja hermostuneisuutta. Samalla tinnitusterapia ohjaa ja kannustaa hoito-ohjelman läpiviemisessä toimien myös keskusteluapuna.

Vagushermostimulaatio

Vagushermostimulaatio kuuluu neurostimulaatio hoitoihin. Hoidon tarve ja hoitomuoto valitaan yksilöllisesti tutkimusten perusteella. Hoidoilla pyritään vaikuttamaan aivoissa hermoston toiminnan säätelyyn lisäämällä hermoverkkojen plastisuutta, eli muovautuvuutta. Tavoitteena on tinnitusäänen tiedostamisen väheneminen ja tinnituksen aiheuttaman ahdistuneisuuden, ärtyneisyyden ja keskittymisvaikeuksien lieventäminen.

Tinnituksen aktiivi äänihoito

Aktiivi äänihoito on osa oma-hoitoa. Hoidoilla pyritään vaikuttamaan aivojen kuuloradan ja siihen kytkeytyneiden hermoverkkojen herkistymiseen eli tinnitusäänen jatkuvaan havainnointiin. Tavoitteena on tinnitusäänen tiedostamisen väheneminen ja kasvattaa kykyä suunnata huomiota pois tinnituksesta. Hoidon tarve ja hoidon sisältö laaditaan yksilöllisesti tutkimusten perusteella. Saat myös ohjausta hoidon toteuttamisessa ja sen vaikutusten ja kehityksen seuraamisessa. Näin hoidosta tulee helposti noudatettavia parhaan mahdollisen hyödyn saamiseksi.

Rentoutusharjoitukset

Rentoutusharjoitukset ovat osa oma-hoitoa ja ne koostuvat meditaatiosta, hengitysharjoituksista ja mielikuvaharjoituksista. Harjoituksilla pyritään hillitsemään tinnituksen aiheuttamaa stressireaktiota ja saada sekä keho että mieli rauhoittumaan. Samalla pyritään katkaisemaan negatiivisten tunteiden ja ajatusten kierre. Harjoitusten tarve ja muoto selvitetään tutkimusten ja henkilökohtaisten mieltymysten perusteella. Saat myös ohjausta harjoitusten toteuttamisessa ja sen vaikutusten ja kehityksen seuraamisessa. Näin harjoituksista tulee helposti noudatettavia parhaan mahdollisen hyödyn saamiseksi.

Tinnituksen hoitoon liittyvät tutkimukset

Ensikäynnillä tehdään hoitoon tulo tavastasi ja tilanteestasi riippuen kuulontutkimukset, tinnitusanalyysi, somatosensorisen tutkimus. Tarvittaessa teemme tarkempia tutkimuksia tinnituksen taustalla mahdollisesti olevien syiden selvittämiseksi. Osa tutkimuksista voidaan tehdä myöhemmin, jos niille ilmenee perustetta. Kanssasi käytävä keskustelu on myös aina osa tutkimista. Perusteellisen ja ajan kanssa tehtävä tutkiminen takaa parhaan mahdollisen hoito tuloksen. 

  • Kuulontutkimukset (Äänesaudiometri, puheaudiometri, luujohto ja korkeataajuusaudiometri), joilla selvitetään kuulon toiminta ja havaitaan mahdollinen kuulonalenema.
  • Tinnitustaajuuden arviointi
  • Epämiellyttävyyskynnys, jolla arvioidaan ääniyliherkkyyttä.
  • Tympanometria, jolla selvitetään tärykalvon ja välikorvan toiminallisuus.
  • Selvitetään liittyykö tinnitukseen somatosensorinen eli lihaksistoperäinen tekijä.
  • Tinnitusanalyysi, joilla kartoitetaan korvien soimisen häiritsevyyttä, voimakkuutta ja sen vaikutusta elämän eri osa-alueilla.
  • Annetaan tietoa ja keskustellaan tinnituksesta ja tinnituksen hoidosta sekä arvioidaan eri hoitovaihtoehtojen soveltuvuutta.
  • Tarvittaessa tehdään sykevälivaihteluun perustuva stressitesti, jolla selvitetään kehon stressitaso.
  • Lisäksi voidaan ottaa verikokeita, joilla selvitetään yleisen terveydentilan lisäksi tiettyjä tinnitukseen vaikuttavia tekijöitä.

Tinnituksen hoidon tavoite

Tinnituksen hoidon tavoitteena on habituaatio. Hoito-ohjelma hyödyntää aivojen plastisuutta eli muovautuvuutta, joka mahdollistaa habituaation saavuttamisen. Se tarkoittaa kuuloradan spontaanin biosähköisen aktiivisuuden vähenemistä sekä aivojen kykyä suodattaa kyseistä aktiivisuutta paremmin. Käytännössä se tarkoittaa tinnituksen ääniaistimuksen vähenemistä niiltä osin, kun sitä voimistavat tekijät, kuten stressireaktio, negatiiviset ajatukset, lihaskireys ja muut mahdolliset tekijät saadaan poistettua. Samalla sen häiritsevyys ja tietoisen kuuntelemisen tarve vähenee, kun siihen liittyvät negatiivisten ajatusten ja tunteiden muodostamat hermoverkot korvautuvat uusilla tinnitukseen neutraalisti liittyvillä hermoverkoilla.

Lopulta ääniaistimus voi jopa kadota tietoisuudesta pitkäksikin aikaa. Itse ääniaistimus voi säilyä muuttumattomana ja se saattaa nousta aika ajoin tietoisuuteen, mutta se häviää huomion keskittyessä muihin asioihin. Toisaalta ääniaistimus voi kuulua jatkuvasti habituaatiosta huolimatta, mutta se ei kuitenkaan häiritse eikä vaikuta negatiivisesti millään elämän alueilla