Tinnituksen lääkehoito

Varsinaista lääkehoitoa tinnitukseen ei ole. Joitakin lääkkeitä kuitenkin käytetään tinnituksen hoidossa erityisesti silloin, kun voidaan olettaa, että niillä on vaikutusta tinnituksen aiheuttajaan. Erilaisia lääkeaineita ja niiden yhdistelmiä on tutkittu, mutta tulokset eivät ole olleet vaikuttavia. Viime aikoina on ollut kehitteillä täysin uudenlaisia lääkkeitä tinnitukseen, mutta toistaiseksi tutkimuksissa ei ole saavutettu merkittävää vaikutusta tinnitukseen.

Verenkiertoon vaikuttavat lääkkeet

Usein tinnitukseen määrätään Betasrec nimistä sisäkorvan verenkiertoa parantavaa lääkitystä. Pelkästään tinnitukseen sillä ei tutkimusten mukaan ole merkittävää vaikutusta. Jos potilas samanaikaisesti kärsii huimauksesta ja kuulonalenemasta eli on syytä epäillä jopa Menierin tautia, niin lääkityksestä voi olla jälkimmäisiin oireisiin huomattavaa apua. Tinnitus itsessään ei ole oire verenkiertohäiriöstä, vaan mahdollisesti seuraus siitä. Tällöin vahinko on saattanut jo tapahtunut eikä verenkierron parantaminen enää vaikuta tinnitukseen.

Mielialalääkkeet

Tinnitukseen määrätään toisinaan myös mielialalääkkeitä, mutta niillä ei ole osoitettu olevan suoraa vaikutusta tinnitukseen. Mielialalääkkeistä voi olla hyötyä, jos tinnitus aiheuttaa huomattavaa masennusta, ahdistuneisuutta tai paniikkihäiriöitä. Myös nukahtamista auttavat ja unen laatua parantavat lääkkeet voivat olla hyödyksi, jos tinnitus vaikeuttaa nukahtamista ja uni on katkonaista eikä riittävän syvää. Mieliala- ja unilääkkeillä on kuitenkin merkittäviä haittavaikutuksia, joista yksi on tinnitus, joka mainitaan usean mielialalääkkeen melko yleisenä haittavaikutuksena. Tämän vuoksi sopivan lääkkeen valinta on tärkeää. On myös muistettava, että niillä ei hoideta tinnitusta vaan sen aiheuttamia ja huomattavan pahaksi kehittyneitä oireita. Lääkehoidon tulisi olla lähinnä ensiapua ja sen tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Arvion tekee ainoastaan tutkimustuloksiin ja hoito-ohjelmaan perehtynyt lääkäri.

Muu lääkehoito

Kortisoni hoitoa käytetään yleensä silloin, kun kyseessä on äkillinen kuulonalenema. Sen yhteydessä saattaa esiintyä tinnitusta, mutta varsinaisesti kortisoni hoito kohdistuu kuulonalenemaan. Hoito on tapauksesta ja lääkärin arvioista riippuen tabletti kuuri, korvatippoja tai välikorvaan annettava injektio. Tutkimustulokset hoidon vaikutuksesta tinnitukseen ovat olleet vaihtelevia. Ne eivät kuitenkaan ole osoittaneet hoidolla olevan merkittävää vaikutusta pelkästään tinnitukseen.

Tinnitukseen on määrätty myös muitakin lääkkeitä, mutta varmuuden vuoksi ei pidä kokeilla lääkkeitä, jotka mahdollisesti ovat auttaneet tinnituksessa. Ensin tulee selvittää syy, joka on aiheuttanut tinnituksen ja jos syyksi osoittautuu luotettavasti sellainen tekijä, johon on olemassa lääke, niin silloin lääkehoito on perusteltua. Ilman hoidettavaa tekijää lääkkeet eivät auta tinnitukseen, koska niitä ei ole siihen tarkoitettu.

Lähteet:

Betahistine for tinnitus
Inge Wegner, Deborah A Hall, Adriana Leni Smit, Don McFerran, Inge Stegeman
Version published: 28 December 2018

Antidepressants for patients with tinnitus
Paolo Baldo, Carolyn Doree, Paola Molin, Don McFerran, Sara Cecco
Version published: 12 September 2012

Intratympanic corticosteroids injections: a systematic review of literature
Philippe Lavigne,  rançois Lavigne, Issam Saliba
Published: 23 June 2015