Hieronta

Kun lihaskipujen aiheuttajista poistetaan liikarasitus, huonot työasennot ja traumat, erityisesti niska-hartia ja alaselän alueen jumien ja kipujen taustalla on yleensä stressi joko suoraan tai välillisesti. Stressi vaikuttaa suoraan lihaksistoon mm. ylläpitämällä jatkuvaa lihasten supistustilaa eli jännittyneisyyttä. Stressi on välillisesti usein myös pitkäkestoisen huonon työasennon tai ryhdin taustalla. Stressin vuoksi jatkuvasti jännitystilassa oleva lihaksisto heikentää suorituskykyä, mikä altistaa liikarasitukselle ja siten sen tuomille ongelmille. Heikentynyt suorituskyky voi myös altistaa revähdysten tai muiden traumojen syntymiselle.

Miten stressiä hoidetaan hieronnalla?

Hieronnalla hoidetaan sekä lihaksiston jännitystiloja että kroonistunutta stressiä. Niiden hoidossa käytettävät tekniikat ja hieronnan voimakkuus poikkeavat jonkin verran toisistaan, ja väärin perustein annetulla hoidolla voi olla joko liian vähäinen vaikutus lihasten jännitystiloihin tai haitallinen vaikutus stressireaktioon. Sen vuoksi teemme ensimmäisellä hoitokerralla kattavan tutkimuksen, jossa selvitetään ongelmien syyt mahdollisimman tarkasti. 

Tutkimusten sekä omien toiveidesi ja antamiesi terveydentilaasi koskevien tietojen perusteella laadimme yhdessä hoitosuunnitelman hierontaa varten. Hieronta perustuu klassiseen hierontaan ja hierojana toimii koulutettu hieroja. Hieronnassa käytetään monipuolisesti erilaisia yleisesti hyväksyttyjä ja turvallisia tekniikoita, eikä se sisällä lainkaan hokkuspokkustemppuja. Hoidolle tulisi syntyä jonkinlainen positiivinen vaste lihaskipuihin ja jännitystiloihin sekä stressiin jo 1—3 hoitokerran aikana. Hoitosuunnitelmaan lisätään tarvittaessa myös ohjeet ja ohjaus omahoitoharjoituksiin.

Miten hieronta vaikuttaa?

Hieronnalla pyritään vaikuttamaan jännittyneisyyttä ylläpitävään ja pahentavaan kroonistuneeseen stressireaktioon. Oikein kohdistettuna, potilasta kuuntelemalla ja sopivalla paineella saavutetaan hieronnan maksimaalinen rentouttava vaikutus. Sen seurauksena hermostollinen ja hormonaalinen aktiivisuus muuttuu. Sympaattisen hermoston aktiivisuus vähenee ja parasympaattisen hermoston aktiivisuus lisääntyy. Stressihormonien eritys vähenee ja endorfiinien ja muiden mielihyvähormoninen eritys lisääntyy. Tämä johtuu aivojen limbisessä järjestelmässä tapahtuvista muutoksista, jotka vähentävät kehon stressireaktiota ja siten lihaksiston jännittyneisyyttä. Limbisen järjestelmän ja eri aivoalueiden välisten yhteyksien muutokset vaikuttavat myös rentouden tunteen lisääntymiseen ja kivun tunteen lieventymiseen.

Hieronnalla pyritään lihaskireyksien ja jännitystilojen vähenemiseen. Pääasiallisesti  hieronta lisää verenvirtausta lihaskudoksessa vähentäen hapenpuutteen aiheuttamia häiriöitä ja palauttaen lihaksen normaalin toimintakyvyn. Käsittelyllä pyritään poistamaan jännittyneisyys lihassolujen supistustiloja rentouttamalla ja lihaksen ympärillä ja väleissä olevia faskiakerroksia irrottamalla. Hieronnalla vaikutetaan myös siihen, miten aktiivisesti ääreishermostosta välittyy kipua keskushermostoon eli aivoihin. Hieronnan vaikutuksesta eri tavoin tuntoaistimusta välittävät hermoyhteydet aktivoituvat estäen epämiellyttävän kivun aistimisen.

Hieronnan tavoite

Hieronnan tavoitteena on vähentää tai poistaa lihaskireyksiä ja jännitystiloja. Merkittävämpi tavoite on stressireaktion lievittyminen hieronnan tuottaman kehon rentoutumisen ja mielen rauhoittumisen seurauksena. Näin voidaan saavuttaa yleisen jännittyneisyyden, lihaskireyksien ja kipujen helpottuminen, mikä puolestaan johtaa autonomisen hermoston tasapainotilan palautumiseen. Vaikutuksen voi havaita jännittyneisyyden ja lihaskireyksien ja kipujen häiritsevyyden tai voimakkuuden vähenemisenä ja stressaavien ajatusten ja tunteiden lievittymisenä.

Hieronnan yhteydessä tapahtuvan ohjauksen ja keskustelun tavoitteena on oppia havaitsemaan ja ymmärtämään hoidon vaikutuksia ja keskittymään kroonistuneen stressin kannalta oleellisiin tapoihin mitata edistymistä ja päästä eroon haitallisista ajatus- ja käyttäytymismalleista. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on hieronnan ja ohjauksen sekä  omatoimisten harjoitusten avulla saavutettujen vaikutusten pysyvyys.

Varaa aika hierontaan

Tämä sopii sinulle, jolla stressiä on ollut pitkään ja siihen liittyy lihaskireyttä ja kipua niska-hartia alueella ja/tai mahdollisesti muita merkittäviä oireita. Olet käynyt aiemmin lääkärissä ja mahdollisesti kokeillut erilaisia hoitoja. Tai stressi on alkanut alle kuukausi sitten voimakkaan niska-hartia alueen kireyden ja kipujen yhteydessä.