Hieronta

Viimeisin päivitys 30/04/24

Tinnituksen taustalla saattaa olla useita pitkällä aikavälillä vaikuttavia tekijöitä. Näistä stressireaktio on yksi merkittävimmistä. Stressireaktio on yleensä tinnitusta ylläpitävä tekijä, mutta se voi olla myös laukaiseva tekijä. Tinnituksella on myös erityinen alalaji: somatosensorinen tinnitus. Vaikka somatosensorisen tinnituksen syyt löytyvät aivoista kuuloradan ja somaattisten hermoratojen välisestä häiriöstä, niin sitä voivat pahentaa ja ylläpitää erisyistä johtuvat jännitystilat selän, niskan ja pään alueella. Tinnitukseen liittyvä kroonistuneen stressireaktion aiheuttama jännittyneisyys voi tuoda esiin somatosensorista tinnitusta muista syistä syntyneen tinnituksen rinnalle.

Miten tinnitusta hoidetaan hieronnalla?

Hieronnalla hoidetaan sekä somatosensorista tinnitusta triggeröivää lihaskireyttä, kipua ja jännitystiloja että tinnitusta, jonka on aiheuttanut tai jota ylläpitää kroonistunut stressireaktio. Näiden hoidossa käytettävät tekniikat ja voimakkuus poikkeavat jonkin verran toisistaan ja väärin perustein annetulla hoidolla voi olla haitallinen vaikutus tinnitukseen. Sen vuoksi pyrimme ensimmäisellä hoitokerralla selvittämään, että liittyykö tinnitukseen somatosensorinen tekijä. Vai onko kyseessä muista syistä aiheutunut tinnitus, johon liittyy pitkittynyt stressireaktio ylläpitävänä tekijänä. Selvitämme myös kuinka merkittävää jännittyneisyys ja lihaskirereys on taustalla olevista stressitekijöistä riippumatta.

Tutkimusten sekä omien toiveidesi ja antamiesi terveydentilaasi koskevien tietojen perusteella laadimme yhdessä hoitosuunnitelman hierontaa varten. Hierojana toimii koulutettu hieroja. Hieronta perustuu klassiseen hierontaan, jossa hyödynnetään laajasti erilaisia tekniikoita tarpeen mukaan. Hoidosta tulisi syntyä jonkinlainen positiivinen vaste yleiseen mielentilaan ja hyvinvointiin 1–3 hoitokerran aikana. Hoitosuunnitelmaan lisätään tarvittaessa myös ohjeet ja ohjaus omahoitoharjoituksiin.

Miten hieronta vaikuttaa tinnitukseen?

Hieronnalla pyritään vaikuttamaan tinnitusta ylläpitävään ja pahentavaan kroonistuneeseen stressireaktioon. Oikein kohdistettuna ja sopivalla paineella saavutetaan hieronnan maksimaalinen rentouttava vaikutus. Sen vaikutuksesta hermostollinen ja hormonaalinen aktiivisuus muuttuvat. Sympaattisen hermoston aktiivisuus vähenee ja parasympaattisen hermoston aktiivisuus puolestaan lisääntyy. Stressihormonien eritys vähenee ja endorfiinien ja muiden mielihyvähormonien eritys lisääntyy. Tämä johtuu aivojen limbisessä järjestelmässä tapahtuvista muutoksista. Myös limbisen järjestelmän ja kuuloradan välisessä yhteydessä tapahtuu muutoksia, jolloin tinnitusäänelle herkistyminen vähenee.

Somatosensorisessa tinnituksessa hieronnalla pyritään lihaskireyksien ja jännitystilojen vähenemiseen aineenvaihdunnan ja lihaskudoksen elastisuuden paranemisen myötä. Näin voidaan vähentää somatosensoristen ärsykkeiden vaikutusta tinnitukseen. Hieronnan vaikutuksesta somatosensorisen ärsykkeen väheneminen voi johtaa tinnituksen ääniaistimuksen vähenemiseen.

Hieronnan tavoite

Hieronnan tavoitteena on vähentää tinnituksen ääniaistimusta lihaskireyksien ja jännitystilojen hoitamisella, kun kyseessä on somatosensorinen tinnitus. Merkittävämpi tavoite tinnituksen kannalta on stressireaktion lievittyminen hieronnan tuottaman kehon rentoutumisen ja mielen rauhoittumisen seurauksena. Sitä kautta voidaan saavuttaa yleisen jännittyneisyyden, lihaskireyksien ja kipujen helpottuminen. Tämä johtaa autonomisen hermoston tasapainotilan palautumiseen, minkä voi havaita tinnituksen häiritsevyyden tai voimakkuuden vähenemisenä ja tinnitukseen liittyvien piinaavien ajatusten ja tunteiden lieventymisenä.

Hieronnan yhteydessä tapahtuvan ohjauksen ja keskustelun tavoitteena on oppia havaitsemaan ja ymmärtämään hoidon vaikutukset. Pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa pysyviä vaikutuksia hieronnan ja ohjauksen sekä omatoimisten harjoitusten avulla.

Hierontaa käytetään myös yleisesti eri syistä johtuvan stressin hoidossa sekä stressin vaikutuksia ennaltaehkäisevänä että itse stressireaktiota vähentävänä hoitona. Lue lisää täältä

Näin aloitat tinnituksen hoidon hieronnalla?

Jos koet tinnituksen yhteydessä lihaskireyttä ja kipua niska-hartia alueella ja/tai mahdollisesti voimakasta stressiä, niin varaa Ensikäynti hierontaan tai tule suoraan Jatkokäynnille hierontaan, jos olet jo aiemmin käynyt meillä ensikäynnillä tai muissa hoidoissa.