Tinnitus. Mitä on tinnitus, mikä aiheuttaa tinnitusta ja miten tinnitusta hoidetaan?

Yksilöllistä hoitoa tinnitukseen asiantuntijan laatimana

Tinnitus, eli korvien soiminen voi olla kiusallinen ja haastava vaiva. Onneksi tinnitusta voidaan kuitenkin hoitaa. Parhaaseen lopputulokseeen päästään perusteellisten tutkimusten ja henkilökohtaisen hoito-ohjelman avulla.

Tinnitus eli korvien soiminen

Tinnituksella eli korvien soimisella tarkoitetaan toisessa korvassa, molemmissa korvissa tai epämääräisesti jossakin pään alueella kuuluvaa ääntä, joka ei johdu ulkoisesta äänilähteestä. Tinnitus voi olla esimerkiksi soivaa, vinkuvaa, surisevaa, suhisevaa tai kohisevaa ja luonteeltaan selkeä yksittäinen ääni tai epämääräinen erilaisten äänien yhdistelmä. Tinnituksen äänen voimakkuus, kesto ja häiritsevyys vaihtelevat, joten lievimmillään se on vain tilapäistä ja kuulua hiljaisena, mutta pahimmillaan jatkuvaa, erittäin voimakasta ja häiritsevää.

Hyperakusia eli ääniyliherkkyys

Ääniyliherkkyys eli hyperakusia tarkoittaa herkkyyttä tavallisille ja kuulolle vaarattomille äänenvoimakkuuksille. Ääniyliherkkyys johtuu kuulojärjestelmän häiriötilasta. Se syntyy kuulotumakkeiden toimintahäiriöstä, jossa sisäkorvan tuottama biosähköinen ääni-informaatio pääsee vaimentamattomana läpi. Ääniyliherkkyys voi aiheutua melualtistuksen yhteydessä sekä ikähuonokuuloisuuden tai muutoin hitaasti kehittyneen kuulonaleneman yhteydessä

Tinnituksen hoito

Ylipainehappiterapia

Ylipainehappihoidolla hoidetaan laaja-alaisesti erilaisista syistä aiheutunutta tinnitusta. Pääasiallisesti hoito kohdistuu stressireaktioon sekä tinnituksen kannalta oleellisten aivoalueiden vaurioihin ja tulehdusreaktioon. Ylipainehappihoidossa pyritään nostamaan elinten ja kudosten happipitoisuus moninkertaiseksi terapeuttisen vaikutuksen aikaansaamiseksi. Hoidossa hengitetään 1,3-kertaiseksi nostetun ilmanpaineen avulla 21-prosenttista happea.

Hieronta

Hieronta on kaksivaikutteinen keino hoitaa tinnitusta. Somatosensorisen tinnituksen hoidossa keskitytään tutkimuksissa havaittujen tinnituksen ääniaistimukseen vaikuttavien kipu ja jännitystilojen hoitamiseen. Tinnituksen aiheuttaman stressireaktion hoidossa keskitytään yleisesti kehon jännittyneisyyden hoitamiseen. Tavoitteena on somatosensoristen tekijöiden vaikutusten vähentäminen. Kehon rentoutumisen kautta pyritään hillitsemään stressireaktiota ja siten vaikuttamaan tinnituksen häiritsevyyteen ja ahdistuneisuuteen.

Tinnitusterapia

Tinnitusterapia auttaa ymmärtämään, mistä tinnituksessa on juuri sinun kohdallasi kyse. Siinä pyritään purkamaan tinnituksen ympärille rakentuneita negatiivisesti vaikuttavia hermoverkkoja. Terapian tavoitteena on päästä irti tinnituksen aiheuttamasta negatiivisten ajatusten ja tunteiden kierteestä. Siten se vähentää stressireaktiota ja lievittää ahdistuneisuutta ja hermostuneisuutta. Samalla tinnitusterapia ohjaa ja kannustaa hoito-ohjelman läpiviemisessä toimien myös keskusteluapuna.

Vagunhermo-stimulaatio

Vagushermostimulaatio kuuluu neurostimulaatio hoitoihin. Hoidon tarve ja hoitomuoto valitaan yksilöllisesti tutkimusten perusteella. Hoidoilla pyritään vaikuttamaan aivoissa hermoston toiminnan säätelyyn lisäämällä hermoverkkojen plastisuutta, eli muovautuvuutta. Tavoitteena on tinnitusäänen tiedostamisen väheneminen ja tinnituksen aiheuttaman ahdistuneisuuden, ärtyneisyyden ja keskittymisvaikeuksien lieventäminen.

Tinnituksen aktiivi äänihoito

Aktiivi äänihoito on osa oma-hoitoa. Hoidoilla pyritään vaikuttamaan aivojen kuuloradan ja siihen kytkeytyneiden hermoverkkojen herkistymiseen eli tinnitusäänen jatkuvaan havainnointiin. Tavoitteena on tinnitusäänen tiedostamisen väheneminen ja kasvattaa kykyä suunnata huomiota pois tinnituksesta. Hoidon tarve ja hoidon sisältö laaditaan yksilöllisesti tutkimusten perusteella. Saat myös ohjausta hoidon toteuttamisessa ja sen vaikutusten ja kehityksen seuraamisessa. Näin hoidosta tulee helposti noudatettavia parhaan mahdollisen hyödyn saamiseksi.

Rentoutusharjoitukset

Rentoutusharjoitukset ovat osa oma-hoitoa ja ne koostuvat meditaatiosta, hengitysharjoituksista ja mielikuvaharjoituksista. Harjoituksilla pyritään hillitsemään tinnituksen aiheuttamaa stressireaktiota ja saada sekä keho että mieli rauhoittumaan. Samalla pyritään katkaisemaan negatiivisten tunteiden ja ajatusten kierre. Harjoitusten tarve ja muoto selvitetään tutkimusten ja henkilökohtaisten mieltymysten perusteella. Saat myös ohjausta harjoitusten toteuttamisessa ja sen vaikutusten ja kehityksen seuraamisessa. Näin harjoituksista tulee helposti noudatettavia parhaan mahdollisen hyödyn saamiseksi.

Tinnitusklinikka

Me Tinnitusklinikalla tarjoamme toimivaa ja tehokasta hoitoa tinnitukseen, joka perustuu viimeisimpään tutkittuun tietoon. Lähdemme siitä, että avain menestyksekkääseen tinnituksen hoitoon on ymmärtää potilaan tarpeet ja tavoitteet. Kun tiedämme ne, niin pystymme tarjoamaan yksilöllisesti räätälöidyn tinnituksen hoito-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.Meiltä saat apua myös kaikissa muissakin kuulo ongelmissa, kuten kuulon heikkenemisessä. Kuulontutkimukset tehdään huolellisesti ammattitaidolla ja alansa huippulaitteilla, joilla päästään jopa 20 000 Hz taajuuteen asti.

Miten kannattaa toimia, kun tinnitus vaivaa?

Hae tietoa sivuiltamme

Sivuiltamme löydät ajantasaista tietoa tinnituksesta ja sen hoidosta.

Tee haitta-asteen arvio

Nopealla testillä voit helposti selvittää tinnituksesi haitta- ja häiritsevyysasteen.

Soita Tinnitushelppiin

Soita, jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää tinnituksesta tai ääniyliherkkyydestä.

Oletko käynyt lääkärissä?

Mahdolliset elimelliset syyt ja sairaudet on hyvä poissulkea lääkärin toimesta.

Varaa aika ensikäynnille

Ensikäynnillä tehdään tarvittavat tutkimukset ja tehdään hoitosuunnitelma.

Aloita tinnituksen hoito

Tarjoamamme hoidot ovat käytettävissäsi ja saat tarvittaessa tukea ja ohjausta.