Vagushermostimulaatio

Tinnituksen aiheuttama stressireaktio jää usein päälle pitkäksi aikaa, koska sitä ruokkiva ääniaistimus ja sitä vahvistava stressireaktio muodostavat ikävän noidankehän. Kroonistunut stressireaktio aiheuttaa häiriön stressinsäätelyjärjestelmään. Siitä eroon pääseminen voi olla hankalaa varsinkin, jos stressireaktio on samalla myös hyvin voimakas. Tällöin rentoutusharjoituksille tai muillekaan hoidoille ei pääse syntymään riittävää vastetta. Neuromodulaatiohoidoilla voidaan tehostaa ja nopeuttaa stressireaktion hillitsemistä.

Mitä vagushermostimulaatio (tVNS) on?

Vagushermostimulaatio kuuluu neuromodulaatiohoitoihin. Sillä tarkoitetaan yleisellä tasolla erilaisten keskushermoston oireiden lievitystä kohdennetun sähkö- tai magneettistimulaation avulla. Neuromodulaatiohoitojen tarkoituksena on vaikuttaa aivojen hermoston toiminnan säätelyihin joko kohdennetusti tai laaja-alaisesti.

Miten vagushermostimulaatio tapahtuu?

Vagushermostimulaatio tapahtuu laitteella, joka antaa sähkövirtaa korvanipukkaan. tVNS hoitoa voidaan kokeilla matalalla kynnyksellä, koska sillä ei juurikaan ole haittavaikutuksia. Teemme kuitenkin tarvittavat tutkimukset, joiden perusteella voimme arvioida hoidon tehokkuutta juuri sinulle. Laitteen saa mukaan ja sitä käytetään omatoimisesti valmiiksi sinulle säädettynä laaditun hoito-ohjelman mukaisesti. Yleensä päivittäin 4-6 viikon ajan, mikäli hoidelle syntyy heti alussa riittävä vaste.

Miten vagushermostimulaatio vaikuttaa?

Aivoihin ja keskushermoston toimintaan kohdistuvan tVNS hoidon vaikutusmekanismi perustuu aivojen muovautuvuuden lisäämiseen ja tehostamiseen. Vagushermostimulaatiolla ei hidasteta tai estetä keskushermoston toimintaa, vaan pyritään kohdentamaan aktiivisuutta aivojen eri alueisiin. tVNS hoidon pääasiallinen vaikutus on aivojen ja keskushermoston toimintaa säätelevän sympaattisen hermoston toiminnan hillitsemisessä ja parasympaattisen hermoston aktivoimisessa. Tämä vähentää stressireaktiota, parantaa aivojen muovautuvuutta ja antaa muille hoidoille paremman tehon.

Vagushermostimulaatiolla voi olla myös suora vaikutus tinnituksen ääniaistimukseen. Vaikutus ilmenee sisäkorvan ja kuulohermon välisten synaptisten yhteyksien parantumisena. Tämä tasapainottaa sisäkorvan kautta kuuloradalle tulevaa aktiivisuutta, joka puolestaan vähentää epätasapainosta johtuvaa ylimääräistä aktiivisuutta kuuloaivokuorella.

Vagushermostimulaation tavoite

tVNS hoidon tavoitteena on stressireaktion vähentyminen ja aivojen muovautuvuuden lisääntyminen. Tällöin tinnitukseen herkistyminen vähenee ja aivot ovat valmiina hermoverkkojen muutokseen. Käytännössä se tarkoittaa ääniaistimuksen voimakkuuden tai häiritsevyyden vähentymistä ja valmiutta epäsuotuisten ajatusten ja niiden muodostamien hermoverkkojen heikentämiseen ja myönteisempien ajatusten ja niiden hermoverkkojen vahvistumiseen.

Tämä vagushermostimulaation aikaan saama valmius helpottaa muiden hoitojen aikana tapahtuvaa habituaatiota, eli tottumista. Aivojen on helpompi tottua tinnitusääneen, jolloin siihen liittyvät negatiiviset ajatukset häviävät. Tavoitteena on myös saada aikaan muutoksia kuuloradan toiminnassa, joka osaltaan johtaisi tinnituksen ääniaistimuksen vähentymiseen.

Oletko kiinnostunut vagushermostimulaatiosta?

Jos koet tinnituksen yhteydessä voimakasta stressiä, ahdistuneisuutta ja univaikeuksia, niin varaa Ensikäynti tutkimukset ja hoito-ohjelma , niin selvitämme miten voisit hyötyä vagushermostimulaatiosta tai ota yhteyttä ja tilaa laite.