Fysikaaliset hoidot tinnituksen hoidossa

Lihaskireys ja jännitystilat selän, niskan ja pään lihaksistossa voivat olla osasyynä tinnituksen syntyyn tai sen voimakkuuden tai häiritsevyyden lisääntymiseen. Raskas liikunta, vääränlaiset asennot ja liikeradat liikuntasuorituksissa sekä pitkittynyt stressi ja huonot työasennot saattavat aiheuttaa jännitys- ja kiputiloja, jotka voivat jopa kroonistua. Tästä voi seurata somatosensorinen tinnitus, jossa joko suoraan tai useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta aivojen kuuloalueen aktiivisuus lisääntyy. Tämä tiedostetaan tinnituksen ääniaistimuksena.

Somatosensorisen tinnituksen tutkiminen ja hoito

Somatosensorisen tinnituksen hoitoon sopivia hoitomuotoja ovat Triggerpiste-, asento- ja kylmävenyttelyhoito, hieronta, osteopatia ja fysioterapia. Hoitoa varten teemme ensin kattavan tutkimuksen, jossa selvitetään, liittyykö tinnitukseen somatosensorinen tekijä. Sen lisäksi selvitämme, mitkä lihakset tai lihasryhmät ovat oireen taustalla ja minkälainen käsittely on näihin sopivin. Selvityksen perusteella laadimme hoitosuunnitelman, joka sisältää suositeltavan hoitomuodon, tarvittaessa ohjeet hoitajalle sekä ohjeet ja ohjauksen omahoito-harjoituksille. Mikäli lihaksiston jännitys- ja kiputilojesi taustalla on pitkittynyt stressireaktio, niin hoito-ohjelmaan liittyy myös rentouttavia hoitoja.

Triggerpiste-, asento- ja kylmävenyttelyhoito

Tutkittuun tietoon perustuva triggerpiste-, asento- ja kylmävenyttelyhoito on tehokasta täsmähoitoa somatosensoriseen tinnitukseen. Triggerpisteet ovat heijastekipua tai muita tuntemuksia aiheuttavia lihaskohtia, jotka tuntuvat koskettaessa kovemmilta kuin muu lihaksisto ja aristavat kosketusta. Teemme triggerpisteiden käsittelyä kahdella tavalla. Yksi tapa on fysioterapeuttisesti kylmävenyttelyllä ja injektoimalla puudutetta triggerpisteisiin. Toinen tapa on faskiamanipulaatio. Siinä triggerpisteiden muodostamia yhteen liimautuneita faskia-kerroksia irrotetaan voimakkaalla hieronnalla.

Kylmävenyttelyllä rentoutetaan lihaksia. Teemme tämän sumuttamalla kylmäsumutetta lihassäikeiden suuntaisesti ohuena sumuna ja venyttämällä sen jälkeen lihasta samaan suuntaan. Lopuksi alue lämmitetään kostealla lämpimällä pyyhkeellä. Kukin lihas käsitellään 3-5 kertaa, jonka jälkeen vaihdetaan käsittelyaluetta.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus voi olla syynä rangan vinouteen sekä oikean ja vasemman puolen eroihin lihaskireydessä. Asentohoidot ovat tällöin keinoina siihen, että kaarikäytävien tasapainokivet (otoliitit) saadaan jälleen oikealle paikalleen.

Hieronta, osteopatia ja fysioterapia

Omatoimisesti ei pitäisi lähteä hoidattamaan tinnitusta hieronnalla, osteopatialla tai fysioterapialla. Meiltä saat tutkimusten perusteella suosituksen juuri sinulle sopivaan hoitomuotoon ja ohjeistuksen, jonka voit käydä valitsemasi hoitajan kanssa läpi. Tämän avulla saat hoidoista parhaan mahdollisen hyödyn.

Hieronnalla, osteopatialla ja fysioterapialla voidaan hoitaa ja jopa ennalta ehkäistä lihaksiston, nivelten ja tukirangan ongelmia. Samalla esimerkiksi hieronnalla on rentouttava vaikutus, mikä lihaksiston jännitystilojen laukaisemisen lisäksi aktivoi parasympaattista hermostoa. Osteopatia ja fysioterapia keskittyvät lihaksiston jännitystilojen laukaisemisen lisäksi korjaamaan mahdollisia tukirangan virheasentoja, jotka voivat olla syynä jännitys- ja kiputilojen syntyyn ja näin ollen toimii sekä hoitavana että ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä.

Fysikaalisten hoitojen tavoite

Fysikaalisten hoitojen tavoitteena on vaikuttaa tinnitukseen lihaskipujen ja jännitystilojen poistamisella, kun kyseessä on somatosensorinen tinnitus. Muilta osin tinnituksen kannalta merkittävä tavoite on kehon stressireaktion helpottaminen ja kuormittuneen lihaksiston aiheuttaman kuuloalueen aktiivisuuden väheneminen ja siten tinnituksen ääniaistimuksen vaimeneminen.

Hieronnan ja erityisesti osteopatian ja fysioterapian ennalta ehkäisevä vaikutus on myös merkittävä. Rangan virheasentojen korjaus auttaa siinä, että lihaksisto ja nivelet eivät joudu liikunnassa tai arjessa niin kovalle rasitukselle eivätkä näin kipeydy niin helposti. Myös ryhdin ja liikuntasuoristusten asentojen ja liikeratojen korjaavilla harjoituksilla parannetaan kehon rasituksen sietokykyä. Kaikilla näillä tavoitellaan positiivista vaikutusta tinnitukseen joko suorasti tai epäsuorasti. Se ei välttämättä tarkoita, että tinnitus loppuu, mutta se estää näiden kautta tinnituksen pahenemisen.