Ravinto ja liikunta tinnituksen hoidossa

Elämätapojen ja erityisesti ravinnon ja liikunnan vaikutus tinnitukseen ei yleensä tule suoraan, vaan monien tekijöiden välityksellä. Esimerkiksi suoliston sairaudet ja tulehdukset saattavat stressireaktion kautta johtaa aivojen kuuloalueen lisääntyneeseen biosähköiseen aktiivisuuteen. Ateroskleroosi eli verisuonien kalkkeutuminen voi johtaa sisäkorvan verenkiertohäiriöihin aiheuttaen kuulon heikentymistä. Molemmissa tapauksissa tinnituksen ääniaistimus saattaa voimistua. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja ongelmat voivat johtaa kroonisiin jännitys- ja kiputiloihin yläselän, niskan ja pään alueen lihaksistossa. Tästä seuraa lisääntynyttä kehon biosähköistä aktiviteettiä, joka puolestaan saattaa johtaa samaisen aktiivisuuden lisääntymiseen aivojen kuuloalueella. Seurauksena on tinnituksen ääniaistimuksen syntyminen tai sen voimistuminen. Tällaista tinnitusta kutsutaan somatosensoriseksi tinnitukseksi.

Ravinto ja liikunta tinnituksen hoidossa

Ei ole olemassa mitään erityistä ruokavaliota tai ruoka-aineita, jotka tutkimusten mukaan auttaisivat suoraan tinnitukseen. Millään tietyllä liikuntaharrastuksellakaan ei tiedetä olevan erityistä vaikutusta tinnitukseen. Ravinnon ja liikunnan merkitys perustuu kokonaisvaltaiseen kehon ja mielen hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen. Näin voidaan ennaltaehkäistä vakavien sairauksien syntymistä sekä muita haitallisia vaikutuksia kehoon ja aivoihin ja siten niiden mahdollista vaikutusta tinnitukseen.

Ravinto

Yleisellä tasolla monipuolinen ravinto on paras hyvinvoinnin kannalta. Siinä pidetään huolta energia ravintoaineiden sekä vitamiininen ja hivenaineiden sopivasta ja riittävästä saannista, huomioiden yksilölliset erot, kuten allergiat, ikä, sukupuoli ja erilaiset sairaudet. Koska olemme yksilöitä, niin saatat huomata tiettyjen ruokien tai ruoka-aineiden pahentavan tai helpottavan tinnitusta. Nämä vaikutukset selvitetään huolellisesti ja huomioidaan ruokavaliosi laadinnassa.

Liikunta

Riittävä ja monipuolinen liikunta, jossa huolehditaan sekä lihaksiston, nivelten ja tukirangan kunnosta, on monin tavoin hyväksi kehon ja mielen hyvinvoinnille. Hyvä kunto ehkäisee ja helpottaa lihaskipuja, jännitystiloja ja kireyttä sekä tehostaa aineenvaihduntaa. Yksilöllisessä liikunta ohjelmassa huomioidaan liikunnan tarpeen lisäksi voimavarat ja kiinnostus. Näin saamme laadittua sinulle ohjelman, jonka noudattamiseen on helppo sitoutua.

Ravinnon ja liikunnan vaikutus ja tavoite

Erityisesti verenkierron hyvinvointiin vaikuttavalla ruokavaliolla voidaan ehkäistä sisäkorvaperäistä vaikutusta tinnitukseen. Lisäksi sisäkorvan terveyttä voidaan ylläpitää ravinnolla, joka ylläpitää kehon neste ja suola tasapainoa ja hillitsee oksidatiivista stressiä. Sisäkorvan terveyden lisäksi ruokavalion tavoitteena on kehon ja mielen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tällä vaikutetaan stressireaktion hillitsemiseen ja autonomisen hermoston tasapainotilan saavuttamiseen. Tavoitteena on ennalta ehkäistä tinnituksen paheneminen ja tukea muita hoitoja tinnituksen habituaation saavuttamisessa.

Liikunta vahvistaa niskan ja hartioiden lihaksistoa, jotta ne kestävät enemmän erilaista rasitusta ja palautuvat siitä paremmin. Tällöin jännitystilan aiheuttama hermostollinen aktiivisuus vähenee, jonka ansioista se ei osaltaan triggeröi tinnituksen ääniaistimusta. Liikunta saa aikaan endorfiinin, eli mielihyvähormonin vapautumiseen elimistössä, jolla vähentää stressireaktiota. Tavoitteena on lihaksistoperäisen vaikutuksen ennaltaehkäisy ja vähentäminen. Lisäksi tavoitellaan stressireaktion hillitsemisellä tinnituksen habituaation nopeutumista.

Kuinka me voimme auttaa?

Ravinto ja liikuntaohjaukseen erikoistunut asiantuntijamme laatii kanssasi perusteellisen tutkimuksen pohjalta tehokkaan ja helposti noudatettavan ohjelman. Saat ohjausta sen noudattamisessa ja vaikutusten seuraamisessa. Saat myös tietoa vahvistamaan ohjelman ymmärtämistä nimenomaan tinnituksen näkökulmasta.