Tinnitusterapia

Viimeisin päivitys 18/12/23

Tinnitus voi aiheuttaa hyvin voimakkaan stressireaktion. Stressireaktio taas johtaa negatiivisten ajatusten ja tunteiden kierteeseen. Tällöin vääristyneistä ajatuksista tulee hallitsevia. Tämä vaikeuttaa mm. keskittymiskykyä, nukkumista ja rentoutumista. Ajatukset voivat ylläpitää syntynyttä ärtyneisyyden ja ahdistuneisuuden tilaa, mikä saattaa johtaa jopa masennukseen. Tinnitus voi myös johtaa välttämiskäyttäytymiseen varsinkin, jos siihen liittyy äänipelkoa ja ääniyliherkkyyttä eli hyperakusiaa. Tällöin saatat vältellä täysin kuulolle vaarattomia arkipäiväisiä tilanteita melun aiheuttaman epämukavuuden tunteen, ahdistuksen tai pelkoajatusten vuoksi. Myös sosiaalinen elämä voi hankaloitua ja supistua, kun ihmisten tapaaminen kahviloissa, ravintoloissa tai muualla, jossa äänenvoimakkuuden taso koetaan liian kovaksi, tuntuu vaikealta.

Tinnitusterapia on tehokas hoito kaikenlaiseen tinnitukseen

Tinnitusterapia opettaa ymmärtämään tinnitusta

Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää ymmärtää, mistä tinnituksessa on kyse. Tinnitukseen liittyy paljon epämääräistä tietoa ja internet on täynnä ihmisten toinen toistaan pahempia kauhukokemuksia. Terapiassa vahvistuu tutkimuksiin perustuva luotettava tieto siitä, miten kuulojärjestelmämme toimii, miten tinnitus syntyy ja mitä aivoissamme ja kehossamme tapahtuu tinnituksessa. Terapian avulla löytyvät soveltuvimmat tinnituksen hoitomuodot. Tieto auttaa myös erottamaan tinnitukseen liittyvän stressireaktion ja itse ääniaistimuksen sekä näiden aiheuttamat tuntemukset ja ajatukset.

Tinnitusterapia auttaa pois negatiivisten tunteiden ja ajatusten kierteestä

Tinnitusterapialla vaikutetaan tinnitukseen liittyviin pelkoa synnyttäviin ajatuksiin, negatiivisiin tunteisiin ja välttämiskäyttäytymiseen. On tärkeää tunnistaa pelot ja niihin liittyvät tunteet sekä ymmärtää, miten ne ovat syntyneet. Erityisesti pitkään kestäneessä tinnituksessa pelkoajatukset voivat olla jo niin automaattisia, että ne eivät enää erotu muista ajatuksista. Tinnitusterapian keinoin selvitämme oleellisimmat ja hallitsevimmat pelkoajatuksesi. Autamme irti näistä ajatuksista ja ohjaamme muokkaamaan ajattelua positiiviseen suuntaan. Näin saamme tinnitukseen liittyvien ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen negatiivisen kytköksen katkaistua.

Tinnitusterapia ohjaa ja kannustaa hoitotoimien tekemisessä

Tinnituksen hoito-ohjelmassa on yleensä yksilöllisesti laadittuja ja omatoimisesti suoritettavia hoitotoimenpiteitä, kuten äänihoito ja erilaiset meditaatioharjoitukset. Tinnitusterapiassa autamme sinua ymmärtämään, miten hoitotoimenpiteet vaikuttavat stressireaktioon ja minkälaisia muutoksia ne saavat aikaan aivoissa ja kehossa. Ohjaamme myös hoitotoimenpiteiden toteuttamisessa sekä niiden vaikutusten seurannassa. Tiedon avulla on helpompi tiedostaa hoitotoimenpiteiden vaikutukset sekä havaita ja seurata niiden muutoksia ja seurata kehitystä.

Tinnitusterapia on myös keskusteluapua

Tinnitus voi aiheuttaa joko hetkellistä tai pitkittynyttä syvää ahdistusta, suuttumusta ja epätoivoa. Tinnitusterapia on yksinkertaisimmillaan sitä, että joku on läsnä ja kuuntelee. Tällöin tukenasi on kuuntelija, jolle on mahdollista kertoa tuntemuksista, ajatuksista ja arkeen liittyvistä haasteista, joita tinnitus on saattanut aiheuttaa. Kuuntelija ymmärtää tilanteen ja osaa tukea ja auttaa pääsemään vaikeimpien tilanteiden yli. Keskusteluavussa saat myös tietoa ja neuvontaa, jolloin tieto tinnituksesta ja sen vaikutuksesta sen hetkiseen kokemukseen voi olla rauhoittavaa.

Tinnitusterapian tavoitteena habituaatio

Tinnitusterapian tavoitteena on, että pääset irti tinnituksen aiheuttamasta stressireaktiosta ja negatiivisten ajatusten sekä tunteiden kierteestä. Kun tinnitukseen liittyvät ajatukset eivät enää ruoki negatiivisia tunteita, niin stressireaktio vaimenee. Tällöin tinnituksen ääniaistimuskaan ei aiheuta enää tunnereaktiota. Kun tinnitus on täysin neutraali kokemus, niin se menettää merkityksensä. Kyseessä on habituaatio, joka tarkoittaa muutoksia aivojen niissä osissa ja toiminnoissa, jotka liittyvät tinnitukseen. Tinnitus saattaa edelleen kuulua, mutta koska se ei enää häiritse sinua, niin se saattaa kadota tietoisuudesta heti, kun jokin muu asia vie huomion.

Oletko kiinnostunut tinnitusterapiasta?

Tinnitusterapia on osa tinnituksen hoito-ohjelman omahoitoa. Varaa Ensikäynti tutkimukset ja hoito-ohjelma , niin laadimme sinulle henkilökohtaisen hoito-ohjelman, jossa tinnitusterapia on olennainen osa hoitoa.