Stressitekijät

Stressin taustalla voi olla monenlaisia syitä. Ulkoiset tekijät, kuten ympäristön muutokset, työpaineet, odotukset, sosiaaliset konfliktit tai väkivalta, voivat kaikki vaikuttaa stressitasoihimme. Kuitenkin koettuun stressiin vaikuttavat myös sisäiset tekijät, kuten sairaudet, unettomuus, elämäntapavalinnat sekä omat ajatuksemme ja käyttäytymismallimme.

On tärkeää tunnistaa ja tiedostaa erilaiset stressin lähteet elämässämme, olivat ne sitten ulkoisia tai sisäisiä. Ymmärtämällä stressitekijöitä ja oppimalla puuttumaan niihin ja käsittelemään niitä tehokkaasti voimme parantaa kokonaisvaltaista hyvinvointiamme ja minimoida stressin haitalliset vaikutukset fyysiseen ja henkiseen terveyteemme.

Stressitekijöiden vaikutusmekanismi

Ulkoiset stressitekijät

Ulkoiset stressitekijät havaitaan aistien kautta: kuulemme, näemme, haistamme, maistamme tai tunnemme. Erityisesti kuulo ja näkö ovat aisteistamme oleellisimmat ympäristön havainnoinnissa. Kaikki aivoihin välittyvä aistitieto prosessoidaan jollain tavalla. Suurin osa siitä lentää kuitenkin ns. roskakoriin ilman että tulemme edes tietoiseksi tapahtuneesta. Aistien kautta tuleva informaatio kulkee aivoissa limbisen järjestelmän kautta, joka on osa aivojen autonomista järjestelmää. Sen eri alueet aktivoituvat aistihavainnon ja siihen liittyvien muistiin tallentuneiden tietojen ja kokemusten mukaan. Kun jokin havainto saa vaaran merkityksen, stressireaktio käynnistyy jo ennen kuin tulemme tietoisiksi kyseisestä havainnosta.

Sisäiset stressitekijät

Sisäiset stressitekijät, kuten ajatuksemme, eivät välity aistien kautta, mutta kehon tuntemukset välittyvät ainakin osittain tuntoaistin avulla. Ajatukset ja kehon tuntemukset aktivoivat limbisessä järjestelmässä kuitenkin samoja autonomisia toimintoja kuin ulkoiset stressitekijät. Usein stressitekijät ovat yhdistelmä sen hetkistä havaintoamme ympäröivästä tilanteesta ja siihen liittyviä ajatuksia ja kokemuksia. Niillä on myös toisiaan aktivoiva vaikutus. Saatat ajatella jotain ikävää asiaa, joka saa sinut vihaiseksi. Kun sitten mielentilassasi kohtaat ympäristössäsi ajatuksiisi liittyviä asioita, saatat kokea hyvin voimakkaan stressireaktion, joka voi ilmetä vihan purkauksena, pelkona, paniikkina tai suruna.

”Tinnituksen ääniaistimus voi olla merkittävä stressitekijä. Stressi voi vaikuttaa myös tinnituksen syntyyn, mutta erityisesti sillä on tinnitusta ylläpitävä vaikutus. Tutustu tarkemmin stressin rooliin tinnituksessa täällä.”

Voit aloittaa stressinhoidon haluamallasi tavalla

Voit aloittaa stressinhoidon varaamalla ajan ylipainehappiterapiaan tai hierontaan. Ensimmäisen käynnin yhteydessä teemme tarvittavat tutkimukset ja hoitosuunnitelman, jossa tilanteesi mukaan yhdistetään ylipainehappiterapiaa, hierontaa sekä vagushermostimulaatiota. Voit myös itse yhdistellä eri hoitaja haluamallasi tavalla.