Krooninen stressi

Ihmiskunnan elämäntapa on muuttunut valtavasti äärimmäisen lyhyessä ajassa, eikä stressinsäätelyjärjestelmä ole ehtinyt sopeutua muutokseen. Nykyisin stressireaktion käynnistävät tilanteet eivät yleensä uhkaa välittömästi henkeä, mutta ne ovat pitkäkestoisia, monimutkaisia ja hankalammin tiedostettavia. Myös ajattelukykymme toimii meitä vastaan. Asioiden liika analysoiminen, murehtiminen ja vatvominen muodostavat uusia stressitekijöitä tai voimistavat jo olemassa olevia. Tähän kaikkeen kehomme ja mielemme vastaavat edelleen käynnistämällä stressireaktion. Se on kuin kivikautinen ohjelmisto, johon ei vuosimiljoonien aikana ole tullut yhtään sovelluspäivitystä. Tästä on seurannut yksi ihmiskunnan vitsauksista: Krooninen stressi.

Miten krooninen stressi syntyy?

Krooninen stressi pääsee kehittymään, kun stressireaktio jää päälle pitkäksi aikaa, useista päivistä jopa vuosiin. Ihminen saattaa huomata lieviä emootioita, muttei osaa yhdistää niitä käsillä olevaan tilanteeseen eikä muihin ajatuksiin tai jättää ne tietoisesti huomioimatta. Jos stressireaktio ei ole erityisen voimakas, siihen voi tottua nopeastikin. Ihminen saattaa myös olla hyvin tietoinen kokemastaan stressistä, mutta ajattelee, ettei voi asialle mitään, yliarvioi voimavaransa tai antaa tilanteen jatkua jostain muusta syystä. Tällöinkin vaarana on, että ajan mittaan stressireaktion aiheuttamia tuntemuksia sekä stressitekijöitä ja niihin liittyviä ajatuksia on vaikea tiedostaa ja yhdistää toisiinsa.

Mitä seurauksia kroonisella stressillä on?

Stressireaktion on siis tarkoitus olla käynnissä vain lyhyitä aikoja kerrallaan. Sen pitkittyessä hermostolliset ja hormonaaliset muutokset, joiden tarkoitus on auttaa ihmistä selviämään tilanteesta, alkavatkin vaikuttaa vahingollisella tavalla. Sympaattinen hermosto ja hormonaalinen toiminta käyvät ylikierroksilla. Krooninen stressi johtaa tyypillisesti stressinsäätelyjärjestelmän häiriintymiseen. Tällöin kehon stressireaktio pysyy aktiivisena, vaikka stressitekijöitä ei enää olisikaan. Tällöin autonominen hermosto tuottaa suhteettoman voimakkaita vasteita hyvin vähäisiin tai jopa olemattomiin stressitekijöihin.

Voit aloittaa stressinhoidon haluamallasi tavalla

Voit aloittaa stressinhoidon varaamalla ajan ylipainehappiterapiaan tai hierontaan. Ensimmäisen käynnin yhteydessä teemme tarvittavat tutkimukset ja hoitosuunnitelman, jossa tilanteesi mukaan yhdistetään ylipainehappiterapiaa, hierontaa sekä vagushermostimulaatiota. Voit myös itse yhdistellä eri hoitaja haluamallasi tavalla.