Vagushermostimulaatio

Kroonistuneessa stressissä stressireaktio jää usein päälle pitkäksi aikaa, koska sitä ruokkivat stressitekijät ja stressireaktio muodostavat ikävän noidankehän. Tästä seuraa stressinsäätelyjärjestelmän häiriintyminen. Sen korjaantuminen voi olla hankalaa varsinkin, jos stressireaktio on samalla myös hyvin voimakas. Tällöin rentoutusharjoituksille tai muillekaan hoidoille ei pääse syntymään riittävää vastetta. Neuromodulaatiohoidoilla voidaan tehostaa ja nopeuttaa stressireaktion hillitsemistä.

Mitä vagushermostimulaatio (tVNS) on?

Vagushermostimulaatio kuuluu neuromodulaatiohoitoihin. Sillä tarkoitetaan yleisellä tasolla erilaisten keskushermoston oireiden lievitystä kohdennetun sähkö- tai magneettistimulaation avulla. Neuromodulaatiohoitojen tarkoituksena on vaikuttaa aivojen hermoston toiminnan säätelyihin joko kohdennetusti tai laaja-alaisesti.

Mitä vagushermostimulaatiossa tapahtuu?

Vagushermostimulaatio tapahtuu laitteella, joka antaa sähkövirtaa korvanipukkaan  (Tragukseen). tVNS hoitoa voidaan kokeilla matalalla kynnyksellä, koska sillä ei juurikaan ole haittavaikutuksia. Teemme kuitenkin tarvittavat tutkimukset, joiden perusteella voimme arvioida hoidon tehokkuutta juuri sinulle. Laitteen saa mukaan ja sitä käytetään omatoimisesti valmiiksi sinulle säädettynä laaditun hoito-ohjelman mukaisesti. Yleensä päivittäin 4-6 viikon ajan, mikäli hoidelle syntyy heti alussa riittävä vaste.

Miten vagushermostimulaatio vaikuttaa stressiin

Aivoihin ja keskushermoston toimintaan kohdistuvan tVNS hoidon vaikutusmekanismi perustuu aivojen muovautuvuuden lisäämiseen ja tehostamiseen. Vagushermostimulaatiolla ei hidasteta tai estetä keskushermoston toimintaa, vaan pyritään kohdentamaan aktiivisuutta aivojen eri alueisiin. tVNS hoidon pääasiallinen vaikutus on aivojen ja keskushermoston toimintaa säätelevän sympaattisen hermoston toiminnan hillitsemisessä ja parasympaattisen hermoston aktivoimisessa. Tämä vähentää stressireaktiota, parantaa aivojen muovautuvuutta ja antaa muille hoidoille paremman tehon.

Vagushermostimulaation tavoite

tVNS hoidon tavoitteena on stressireaktion vähentyminen ja aivojen muovautuvuuden lisääntyminen. Kun stressireaktio vaimenee ja stressitekijöiden vaikutukselle herkistyminen vähenee, aivojen plastisuus lisääntyy. Tällöin aivot ovat valmiina hermoverkkojen muutokseen. Käytännössä se tarkoittaa kehon ja mielen rauhoittumista, jolloin valmius stressin seurauksena kehittyneisiin ajatus ja käyttäytymisvääristymiin on helpompi vaikuttaa. Näiden muodostamat hermoverkot heikentyvät ja myönteisempään ajatteluun ja käyttäytymiseen johtavat hermoverkot vahvistuvat.

Haluat kokeilla vagushermostimulaatiota

Tämä sopii sinulle, jos stressiä on ollut pitkään ja siihen liittyy merkittäviä oireita. Olet käynyt aiemmin lääkärissä ja mahdollisesti kokeillut erilaisia hoitoja. Stressi on voinut myös alkaa hiljattain, mutta havaitset siihen liittyviä oireita.