Usein kysyttyä tinnituksesta

Viimeisin päivitys 27/05/24

Tälle sivulle on koottu usein kysyttyä tinnituksesta. Sen syistä, aiheuttajista ja hoidosta. Vastaukset pyrkivät olemaan lyhyitä ja ytimekkäitä. Osasta vastauksia löydät linkin sivustolle, josta löydät tarkemmin tietoa kyseisestä asiasta. Voit aina ottaa yhteyttä ja kysyä tarkemmin mistä tahansa tinnitukseen liittyvästä. Tinnitus saattaa herättää paljon kysymyksiä, joihin selkeän ja ymmärrettävän vastauksen saaminen voi olla hankalaa. Vaikka internetistä löytyy paljon tietoa, niin sen ymmärtäminen ja hyödyntäminen omassa tilanteessa voi olla hankalaa. Lisäksi iso osa tiedosta perustuu ihmisten omiin kokemuksiin ja käsityksiin. Niiden erottaminen tieteellisen tutkimuksen ja kliinisen hoitotyön tarjoamasta tiedosta on vaikeaa.

Tinnitus voi aiheutua lukuisista syistä, joista yleisin on altistuminen voimakkaille äänille. Muita syitä ovat mm. tulehdukset, ototoksiset lääkeaineet, stressi, niska ja yläselän jännitystilat, tinnitus aiheutuu yleensä useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta ja pitkänkin ajan kuluessa, jolloin syytä on mahdoton osoittaa. Lue täältä lisää tinnituksen syistä

Tinnitus voi aiheutua lukuisista syistä, joista yleisin on altistuminen voimakkaille äänille. Muita syitä ovat mm. tulehdukset, ototoksiset lääkeaineet, stressi, niska ja yläselän jännitystilat, tinnitus aiheutuu yleensä useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta ja pitkänkin ajan kuluessa, jolloin syytä on mahdoton osoittaa. Lue täältä lisää tinnituksen syistä

Tinnitusääni voi olla melkein mitä tahansa, kuten esimerkiksi soivaa, vinkuvaa, surisevaa, suhisevaa, kohisevaa, rutisevaa ja rahisevaa.

Tinnitus voi kestää muutamasta sekunnista vuosiin. Joillakin tinnitus voi kestää loppuelämän ajan. Toisaalta tinnitukseen tottuminen kyseenalaistaa käsityksen tinnituksen kestosta. Eli puhtaanko siitä kuinka kauan tinnitusääni on olemassa vai siitä kuinka kauan sen häiritsevyys ja elämänlaatua alentava vaikutus kestää.

Tinnitus voi loppua spontaanisti milloin vain pitkänkin ajan kuluttua joko itsestään, hoitotoimenpiteiden seurauksena tai useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Tinnituksen habituaatio, eli tottuminen voi tuntua siltä, että tinnitus on loppunut, koska siihen ei enää kiinnitä huomiota eikä sitä sen vuoksi välttämättä kuule. Selkeää syytä tinnituksen loppumiselle voi olla mahdoton osoittaa.

Suurin osa ihmisistä tottuu eli habituoituu tinnitukseen itsestään ilman hoitoa. Ne, jotka eivät habituoidu itsestään, hyötyvät yleensä käytössä olevista hoidoista, joiden tavoitteena on tinnitukseen habituoituminen, eli tottuminen.

Tinnitusta voi esiintyä monien sairauksien suorana tai epäsuorana oireena. Tinnitus kuuluu mm. Menierentaudin, Otoskleroosiin sekä kuulohermon kasvaimen oireisiin. Tinnitus voi aiheutua myös sydän ja verisuonisairauksista, kilpirauhasen liikatoiminnasta ja diabeteksestä joko suoraan tai muiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Usein jonkin sairauden ollessa tinnituksen taustalla, niihin liittyy myös muita oireita eikä hoitoon hakeuduta pelkästään tinnituksen takia. Silloin, kun tinnitus on ainoa oire, niin sen taustalta löytyy hyvin harvoin vakava sairaus.

Tinnituksen ei tiedetä olevan minkään sairauden aiheuttaja. Sen aiheuttama stressireaktio voi kuitenkin aiheuttaa huomattavaa ärtyneisyyttä, murehtimista ja ahdistuneisuutta, joka hoitamattomana voi johtaa sairaudeksi luokiteltavaksi masennukseksi.

Tinnitus liittyy usein akuuttiin tai hiljalleen kehittyneeseen kuulonalenemaan. Sen taustalla on lähestulkoon aina jonkinlainen vaurio sisäkorvassa. Se saattaa ilmetä kuulonalenemana kuulonmittauksessa, mutta usein alenema ei ole merkittävä eikä se vaikuta kuulemiseen juuri ollenkaan. Kuulo voi siis olla normaalin rajoissa ja siksi tinnituksen kannalta merkittävää on mahdollisesti tapahtunut vähäinenkin muutos. Iän myötä tapahtuva kuulon heikkeneminen voi saada aikaan sen, että tinnituksen huomaa tai aiemmin hiljainen tinnitus tuntuu voimakkaammalta. Tinnitus voi kuitenkin syntyä ilman sisäkorvaperäistä vauriota ja siten kuulonalenemaakaan ei ole.

Tinnitus ei heikennä kuuloa, mutta se voi häiritä kuulemista ja siten hankaloittaa kuulemisen ymmärtämistä.

Tinnitus voi ajan myötä muuttua monellakin tapaa, mutta se voi myös pysyä muuttumattomana. Tinnituksen voimakkuuden ja taajuuden muuttuminen on hyvin yleistä. Lisäksi tinnitusääniä voi ilmaantua useampia tai paikka päänalueella, missä sen aistii, voi vaihtua. Se voi myös muuttua ajoittaiseksi ja epäsäännölliseksi.  Ilman muita oireita muutos itsessään ei yleensä ole merkki vakavasta sairaudesta eikä uudesta tinnituksesta. Se voi kuitenkin aiheuttaa huolta, jolloin mahdollisen stressireaktion syntymisen tai voimistumisen välttämiseksi on hyvä selvittää syyt ja saada asianmukaista hoitoa stressireaktion katkaisemiseksi.

Erilaisia tinnitusääniä voi olla samanaikaisesti yksi tai useampia ja ne voivat kuulua eri puolilla päätä tai yhdessä tai molemmissa korvissa. On kuitenkin tyypillistä, että vain yksi ääni kerrallaan koetaan häiritseväksi. Yleistä on myös, että äänet sekä niiden häiritsevyys vaihtelevat joidenkin päivien välein tai jopa saman päivän aikana.

Tinnitusäänellä ei periaatteessa ole mitattavissa olevaa äänenvoimakkuutta, mutta on tyypillistä, että toiset tinnitusäänet koetaan voimakkaampana kuin toiset. Tinnitusääni peittyy sitä vastaavalla taajuudella kuultavalla ulkoisella äänellä kuulokynnyksen kohdalla. Kuulon heikentyessä kuulokynnys laskee, jolloin tinnitus äänen peittämiseen tarvitaan voimakkaampaa ääntä, mutta se ei tarkoita tinnitusäänen voimistumista. Lisäksi tinnitusäänen häiritsevyys ja ärsyttävyys voi tuntua äänenvoimakkuuden muutoksina. Myös stressi, väsymys ja monet muut tekijät voivat aiheuttaa sen, että tinnitusääni tuntuu voimakkaammalta. Toisaalta positiiviset tekijät voivat saada aikaan sen, että tinnitusääni tuntuu hiljaisemmalta.

Tinnitus voi aiheutua välittömästi melualtistuksessa tai pitkän ajan kuluessa jatkuvassa melualtistuksessa. Tinnituksen kehittyminen riippuu siis äänenpaineesta ja altistuksen kestosta. Yleisenä rajana pidetään 85 dB voimakkuutta, jolloin on syytä käyttää kuulosuojaimia. Suurempi äänenvoimakkuus voi aiheuttaa tinnituksen hyvin lyhyessäkin ajassa. Vaikutus on myös yksilökohtainen ja siihen voi vaikuttaa äänen tulosuunta.

Kuulohermo kasvaimen yhteydessä esiintyy usein tinnitusta. Muiden syöpien kohdalla voi myös esiintyä tinnitusta, mutta se aiheutuu todennäköisesti muiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta sekä syövän levinneisyydestä riippuen. Syövän hoidossa käytettävät sytostaattien haittavaikutuksena voi olla niiden ototoksisuuden vuoksi tinnitus tai kuulonalenema.

Stressin ja tarkemmin sanottuna kehon stressireaktion tiedetään ylläpitävän ja pahentavan tinnitusta. Tiedetään myös, että voimakas ja pitkäaikainen stressi edeltää usein tinnitusta. Mekanismia, jolla stressireaktio itsessään mahdollisesti aiheuttaisi tinnituksen, ei kuitenkaan tunneta. Sillä on kuitenkin merkittävä vaikutus suoraan ja muiden aivojen alueiden kautta aivojen kuuloalueelle. Poissulkemalla muita syitä voidaan stressiä pitää todennäköisenä syynä tinnitukseen. Usein stressin lisäksi taustalla on jonkinasteinen vaurio sisäkorvassa, jolloin stressi saattaa toimia tinnituksen laukaisevana tekijänä. Lue lisää tinnituksen ja stressin yhteydestä

Verenpaine voi olla osasyynä tinnituksen syntymiselle tai olemassa olevan tinnituksen pahenemiselle. Suoraa syy-yhteyttä on kuitenkin vaikea osoittaa, koska verenpaine ei yleensä ole suora syy tinnitukselle.

Jännitystilat ja ongelmat niskan, pään ja leuan alueella voivat aiheuttaa tinnitusta. Kyseessä on somatosensorinen tinnitus, jossa lihaksiston jännitystilan lisäämä biosähköinen toiminta aivojen somaattisella alueella vaikuttaa myös kuulosysteemin toimintaan aiheuttaen tinnitusta. Se ilmenee tinnitusäänen laadun tai voimakkuuden muutoksina pään, niskan ja leuan liikkeiden vaikutuksesta. Somatosensorista tinnitusta esiintyy harvoin itsenäisesti. Se on yleensä osatekijä tinnituksessa, joka tulee esiin stressireaktion aiheuttaman jännittyneisyyden vuoksi. Lue täältä lisää somatosensorisesta tinnituksesta.

Yksittäisten ruoka-aineiden ei tiedetä aiheuttavan tai pahentavan tinnitusta. Epäterveellinen ja yksipuolinen ruokavalio voi osaltaan johtaa moniin sairauksiin, joiden oireena tinnitusta saattaa esiintyä.

Alkoholilla ja muilla huumausaineilla voi olla suoraan tai välillisesti tinnituksen laukaiseva tai sitä pahentava vaikutus. Alkoholi mm. saattaa aiheuttaa häiriötilan tai jopa vaurion sisäkorvan toiminnassa. Lisäksi alkoholin ja huumausaineiden vaikutuksen alaisena saattaa altistua herkemmin kuuloa vaurioittavalle kovalle melulle ja siten aiheuttaa myös tinnituksen.

Tietyt ototoksiset lääkeaineet aiheuttavat tai pahentavat tinnitusta. Pysyviä vaurioita aiheuttavat lääkeaineet tuhoavat sisäkorvan aistinkarvasoluja, jolloin tinnitus voi olla pysyvä oire. Toisten lääkeaineiden aiheuttama tinnitus yleensä loppuu, kun lääkkeen käyttö lopetetaan. Lue täältä lisää  lääkkeiden ja tinnituksen yhteydestä

Jos tietyt asennot tai liikkeet vaikuttavat tinnitusäänen voimakkuuteen, taajuuteen tai luonteeseen, niin kyseessä on todennäköisesti somatosensorinen tinnitus. Jos tinnitus on samalla taajuudella kuin kuulonalenema, niin syynä on sisäkorvaperäinen vaurio, jonka on voinut aiheuttaa altistuminen kovalle melulle tai ototoksisille lääkeaineille. Yleensä tinnitusäänestä on kuitenkin vaikea päätellä sen aiheuttajaa.

Sellaista lääkettä, joka poistaisi tinnitusäänen ei ole olemassa. Mikäli tinnituksen aiheuttajana on sairaus tai jokin muu sellainen tekijä, joka voidaan parantaa lääkehoidolla, niin myös tinnitus voi loppua tai vaimentua. Erilaisia lääkkeitä on kokeiltu tinnituksen hoidossa, kuten verenkiertoa parantavia lääkkeitä, mutta niiden tehoa ei ole tutkimuksissa todettu. Lue täältä tarkemmin lääkehoidoista

Mikäli kyseessä on somatosensorinen tinnitus, niin akupunktiosta voi olla hyötyä. Muissa tapauksissa akupunktio voi tuoda helpotusta tinnituksen aiheuttaman stressireaktion oireisiin, kuten ahdistuneisuuteen.

Mikäli kyseessä on somatosensorinen tinnitus, niin fysioterapiasta voi olla hyötyä. Muissa tapauksissa fysioterapia voi tuoda helpotusta tinnituksen aiheuttaman stressireaktion oireisiin, kuten ahdistuneisuuteen. Lisäksi fysioterapia voi auttaa ennaltaehkäisemään tinnituksen pahenemista. Lue täältä tarkemmin fysikaalisista hoidoista

Mikäli kyseessä on somatosensorinen tinnitus, niin hieronnasta voi olla hyötyä. Jos tinnitukseen liittyy voimakasta häiritsevyyttä, ärsytystä ja ahdistuneisuutta, niin se kertoo merkittävästä stressireaktiosta ja autonomisen hermoston epätasapainotilasta. Rentouttava hieronta on tehokas keino stressireaktion hillitsemiseen ja autonomisen hermoston rauhoittamiseen. Lue täältä tarkemmin fysikaalisista hoidoista

Mikäli kyseessä on somatosensorinen tinnitus, niin osteopatiasta voi olla hyötyä. Muissa tapauksissa osteopatia voi tuoda helpotusta tinnituksen aiheuttaman stressireaktion oireisiin, kuten ahdistuneisuuteen. Lisäksi osteopatia voi auttaa ennaltaehkäisemään tinnituksen pahenemista.. Lue täältä tarkemmin fysikaalisista hoidoista

Mikäli kyseessä on somatosensorinen tinnitus, niin kiropraktiikasta voi olla hyötyä. Muissa tapauksissa kiropraktiikka voi tuoda helpotusta tinnituksen aiheuttaman stressireaktion oireisiin, kuten ahdistuneisuuteen.

Ravintolisillä tai vitamiineilla ei ole vaikutusta tinnitukseen. Mikäli tinnituksen aiheuttajana on jokin hivenaineen tai vitamiinin aiheuttama puutostila, niin sen hoitaminen voi helpottaa tinnitusta.

Useimmat tinnituksen hoitomenetelmät ovat lääkkeettömiä, eivätkä vaadi leikkaushoitoa tai hoitajan tekemiä hoitotoimenpiteitä, joten niitä voi tehdä kotioloissa. On kuitenkin hyvä selvittää, että mitä hoitoja kannattaa tehdä itse ja opetella asiantuntijan valvonnassa niiden tekeminen. Näin oppii ymmärtämään niiden vaikutusmekanismin ja minkälaisia tuloksia hoitotoimenpiteistä on odotettavissa.

Äänihoidolla vaikutetaan tinnitukseen moni eri tavoin. Ääniympäristön rikastamisella ja peittämisellä pyritään vaikuttamaan stressireaktioon ja räätälöidyllä äänihoidolla itse tinnitukseen. Lue täältä tarkemmin äänihoidosta