Melussa työskentelevät

Palvelut työssä melulle altistuville

Melulle voi altistua monissa ammateissa. Näitä ovat mm. Teollisuus, Elintarviketeollisuus, Valmistava teollisuus, Konepajat, Kirjapainot, Rakentaminen, Kuljetusala, Korjaamot, Pelastustoimi, Terveydenhuolto ja Opetustoimi.

Kuulontutkimukset

Melussa työskenteleville räätälöity kuulontutkimus antaa tietoa kuulon sen hetkisestä tilasta. Säännöllisesti tehtynä se kertoo myös mahdollisista muutoksista kuulossa. Tiedon avulla voidaan arvioida kuulon heikkenemisen riskiä tulevaisuudessa ja laatia toimenpiteitä riskin minimoimiseksi.

Kuulonsuojaaminen

Työpaikalla, erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa saatat altistua jopa huomaamattasi jatkuvalle tai toistuvalle haitalliselle melulle. Usein tapahtuva pitkäkestoinen korvatulppien käyttö voi rasittaa korvakäytävää ja tuntua epämiellyttävältä. Eivätkä yhdet samat tulpat toimi joka tilanteessa yhtä hyvin. Erilaisiin tilanteisiin ja melutasoon on olemassa erilaisia korvatulppia ja ne voidaan valmistaa muotin mukaan. Näin ne tuntuvat miellyttäviltä, antavat riittävän suojan ja mahdollistavat hyvän kuulemiskokemuksen.