Tinnituksen äänihoito

Viimeisin päivitys 17/04/24

Moni tinnituksesta kärsivä kokee menettäneensä mahdollisuuden nauttia hiljaisuudesta ja kaipaa sitä erityisesti. Hiljaisuuden uskotaan myös olevan hyväksi tinnitukselle tai jopa vähentävän sitä. Asia on kuitenkin päinvastoin, hiljaisuus pahentaa tinnituskokemusta. Tinnituksen ääniaistimus koetaan yleisesti voimakkaampana ja häiritsevämpänä hiljaisessa ja rauhallisessa ympäristössä kuten nukkumaan mentäessä. Tämä johtaa helposti siihen, että tinnitus häiritsee enemmän, vaikeuttaa keskittymistä ja lisää ahdistuneisuutta. Samalla se voimistaa myös negatiivisia ajatuksia.

Mitä on tinnituksen äänihoito?

Äänihoito koostuu kolmesta osasta: Ääniympäristön rikastamisesta, peittämisestä ja räätälöidystä äänihoidosta. Äänihoitoa varten teemme kattavan kuulontutkimuksen ja selvitämme erilaisten äänien sopivuutta sinulle. Tämän pohjalta teemme äänihoito-ohjelmia erilaisiin tilanteisiin ja tarkoituksiin. Samalla annamme ohjausta ohjelman toteuttamiseen ja sen vaikutusten ja kehityksen seuraamiseen. Näin sinulla on juuri itsellesi sopiva äänihoito-ohjelma, josta saat parhaan mahdollisen hyödyn.

Ääniympäristön rikastaminen

Ääniympäristön rikastamista varten laadimme sinulle ääniohjelmia, jotka lisäävät tietynlaista ääntä hiljaiseen tilaan tai tilanteeseen. Mikäli sinulla on kuulonalenema, ääniympäristön rikastaminen tapahtuu osin myös kuulolaitteen avulla, kun kuultavien taajuuksien määrä lisääntyy. Ääniympäristön rikastamisessa ääniä ei tarvitse keskittyä kuuntelemaan tietoisesti, vaan antaa tinnitusäänen sekoittua ympäristön äänien sekaan. Tällöin on helpompi keskittyä muihin askareisiin.

Peittäminen

Tinnitusäänen peittäminen on suositeltavaa, kun tinnitus on erityisen häiritsevää. Peittämistä varten laadimme erityisen ääniohjelman. Ohjelma peittää tinnitusäänen mahdollisimman tehokkaasti, mutta silti miellyttävästi ja huomaamattomasti. Tinnitusäänen pitkäaikaista peittämistä kokonaan ei kuitenkaan suositella. Tämä vuoksi ääniohjelmassasi huomioidaan ns. sekoituspiste eli äänenvoimakkuuden taso, jossa tinnitusääni sekoittuu ulkoisen äänen sekaan, mutta ei peity täysin.

Räätälöity äänihoito

Räätälöity äänihoito on oleellinen osa poisoppimishoitoa. Se vaatii onnistuakseen toistoa ja sitoutumista pitkäaikaiseen päivittäiseen hoito-ohjelmaan. Räätälöidyssä äänihoidossa kuunteleminen tapahtuu hoito-ohjelman mukaisesti päivittäin noin 1-3 tunnin ajan yhdistettynä johonkin hoito-ohjelman mukaiseen tekemiseen. Räätälöityä äänihoitoa varten teemme kuulo- ja tinnitusmittauksista saatavan tiedon pohjalta sinulle sopivaa äänimateriaalia ja suunnittelemme sen yhteyteen tilanteeseesi ja mieltymyksiisi sopivaa aktiviteettia.

Miten tinnituksen äänihoito vaikuttaa?

Tinnitus tunkeutuu tyypillisesti esiin hiljaisuudessa. Silloin ääniympäristön rikastaminen vähentää kontrastia ja tinnitus tulee siedettävämmäksi. Ääniympäristön rikastamisessa vaikutetaan aivojen kuuloalueen toimintaan lisäämällä ympäristön ääntä tai vahvistamalla kuuloa kuulolaitteella. Tällöin kuulohermo ja kuuloaivokuori aktivoituvat normaalin kuulemisen kautta ja tinnitusääni jää taka-alalle.

Kun tinnitus on erityisen häiritsevä, se käynnistää stressireaktion tai voimistaa sitä. Tämä reaktio puolestaan voi johtaa syvenevään ahdistuneisuuteen ja levottomuuteen. Peittämällä voidaan tinnitukseen liittyvän stressireaktion paheneminen estää akuuttivaiheessa. Kroonisessa tinnituksessa peittämisellä voidaan pitää tinnitus huomaamattomissa ja näin hillitä stressireaktion lisäksi negatiivisten ajatusten ja tunteiden kierrettä. Kun tinnitusääni ei pääse tietoisuuteen, niin aivojen vaaraan keskittyneiden alueiden aktiivisuus vähenee ja muu toiminta vahvistuu.

Kun tinnitukseen kytkeytyy pelkoa ja muita negatiivisia tunnetiloja, aivojen kuuloalue ja muut kuulemiseen osallistuvat aivojen alueet vahvistavat tinnituksen ääniaistimuksen erityisen voimakkaaksi. Räätälöidyn äänihoidon avulla pyritään lisäämään aivojen muovautuvuutta ja siten vähentämään tinnituksen ääniaistimuksen tiedostamista. Samalla pyritään saamaan aikaan muutoksia aivojen kuuloalueella, jotta ylimääräisen ääniaistimuksen aiheuttama aktiivisuus kuulohermossa ja kuuloaivokuorella vähenisi.

Tinnituksen äänihoidon tavoite

Äänihoidon tavoitteena yhdessä muiden hoitotoimien kanssa on tinnituksen merkityksen ja ääniaistimuksen voimakkuuden vähentäminen. Hoidolla pyritään saamaan muutoksia aivojen tavassa käsitellä niin tinnitusääntä kuin muitakin kuultuja ääniä. Näin tinnitusääni ei saisi aikaan voimakasta reaktiota. Tavoitteena on lisäksi parantaa aivojen kykyä suodattaa tinnitusääntä tehokkaammin, jotta sen tiedostaminen vähenisi.

Äänihoidon tavoitteena on myös toimia tinnituksen hallintatyökaluna. Tällöin peittämisellä voidaan tinnitus sulkea tarvittaessa pois tietoisuudesta. Peittäminen toimii myös lääkkeettömänä, rauhoittavana ja nukahtamista helpottavana keinona. Tällöin se voi jopa korvata rauhoittavat ja unilääkkeet.

Äänihoidon tavoitteena on parantaa huomattavasti myös elämänlaatua. Huolellisesti toteutettu äänihoito auttaa saavuttamaan uuden hiljaisuuden, jossa tinnitusääni hukkuu huomaamattomaan ääniympäristöön.

Oletko kiinnostunut tinnituksen aktiivi äänihoidosta?

Aktiivi äänihoito on osa tinnituksen hoito-ohjelman omahoitoa. Varaa Ensikäynti tutkimukset ja hoito-ohjelma , niin laadimme sinulle henkilökohtaisen hoito-ohjelman, jossa aktiivi äänihoito on olennainen osa hoitoa.