Ammattilaisille

Viimeisin päivitys 06/04/24

Tälle sivulle on koottu tietoa tinnituksesta kärsivän kohtaamiseen, mahdollisista potilaalle tehtävistä tutkimuksista ja diagnosoinnista. Tietoa voivat hyödyntää niin lääkärit kuin muutkin terveydenhuollon ammattilaiset tinnituksesta kärsivän kohtaamisessa ja hoitoon ohjaamisessa.

Mitä tehdä kun potilas tulee vastaanotolle tinnituksen takia

Tinnituksen ilmaantuessa monet kääntyvät ensisijaiset lääkärin puoleen. Lääkärinä olet ainoa taho, joka voi määrätä potilaan useimpiin tutkimuksiin mahdollisten syiden poissulkemiseksi tai diagnosoida tinnituksen taustalla mahdollisesti olevan sairauden ja määrätä tarvittavan hoidon. Usein tinnituksen syy ei laajoistakaan tutkimuksista huolimatta selviä tai kyseessä on esimerkiksi melualtistuksesta johtuvan kuulonaleneman yhteydessä syntynyt tinnitus, johon ei ole tinnituksen ääniaistimusta poistavaa hoitoa. Tällöin on hyvä tietää, että miten erilaisia ongelmia aiheuttavaa tinnitusta voidaan kuitenkin hoitaa ja perustella, että miksi potilas voisi hoidoista hyötyä. Lisäksi on hyvä tuntea luotettavia tahoja, jotka hoitoa tarjoavat.

Miten tutkia ja diagnosoida tinnitusta ja sen taustalla olevia syitä

Tinnituksen syitä ja aiheuttajia on paljon ja usein taustalla on useita tekijöitä pitkällä aikavälillä. Kaikkia syitä ja aiheuttajia sekä niiden yhteisvaikutuksia tinnitukseen ei täysin tunneta. On kuitenkin tiettyjä tekijöitä joiden yhteydessä tinnitusta esiintyy ja siksi on hyvä käydä potilaan oireet ja terveyshistoria läpi näiden tekijöiden osalta. Näin mahdollisten hoidettavissa olevien sairauksien ym. osalta on riittävät perusteet määrätä potilas tarvittaviin tutkimuksiin.

Lähtökohtaisesti vastaanotolla tulisi suorittaa (tai ohjata potilas) korvaelimen, kaularangan ja purentaelimistön tutkimukset sekä auskultaatio. Yleisimpiä aiheita, joiden syiden selvittäminen voi olla potilaan oireiden ja terveyshistorian perustella suositeltavia.

 • Ulkokorva: Vahatukos, korvakäytävän tulehdus ja korvakäytävän ahtauma.
 • Välikorva: Välikorvan tulehdus ja Otoskleroosi.
 • Sisäkorva: Melualtistuksesta johtuva kuulonalenema, Menieren tauti, akuutti kuulonmenetys ja Akustikusneurooma.
 • Lihaksisto:  Palataalinen myoklonus, Tensor tympani myoklonus ja avoin korvatorvi.
 • Verenkierto: Sisäkorvan verenkiertohäiriöt, läppäviat ja valtimoiden ahtaumat.
 • Lääkkeet: Ototoksiset lääkeaineet sekä verenpaine, sydän ja kolesterolilääkkeet ja erilaiset lääkkeiden yhdistelmät.
 • Aineenvaihdunta: Kilpirauhasen liikatoiminta, diabetes, verenpaine.
 • Hematologia: Anemia.
 • Nivelperäisyys: Temporomandibulaarisen nivelen toimintahäiriö ja kaularangan toimintahäiriöt.
 • Trauma: Aivovaurio ja neurologiset sairaudet.

Kognitiivisiin ja psyykkisiin syihin viittaavissa oireissa on hyvä selvittää, että ovatko ne olleet olemassa ennen tinnitusta ja näin mahdollisesti tinnituksen syy. Vai onko tinnitus tullut ensin ja oireet vasta sen seurauksena. On myös mahdollista, että tilanne on kehittynyt oireilusta erilliseksi psyykkiseksi sairaudeksi.

 • Kognitiiviset: Keskittymisvaikeudet, muistiongelmat, päätöksenteko ongelmat, pelkoreaktiot ja välttämiskäyttäytyminen
 • Psyykkiset: Ahdistuneisuus, paniikkihäiriö, masennus ja traumaattiset kokemukset.

Kuulontutkimuksen tulisi kattaa

 • Äänesaudiometria
 • Puheaudiometria (hiljaisuudessa ja hälyssä)
 • Tinnitusäänen taajuuden ja voimakkuuden arviointi
 • Epämiellyttävyyskynnyksen mittaus.
 • Luujohtomittaus, mikäli on epäilys välikorvaperäisestä syystä

Mitä ja miten kertoa tinnituksesta potilaalle

Kriittisin hetki potilaan kannalta onkin se, kun lääkärin on todettava, että tutkimuksista huolimatta mitään hoidettavissa olevaa tekijää ei ole. Lyhyen vastaanottoajan puitteissa perinpohjaisen selvityksen antaminen tinnituksen syistä, mahdollisista hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista ei ole mahdollista. Oleellisinta on kuitenkin se, ettei potilas lähde vastaanotolta epätoivoisessa mielentilassa. Tinnitus on kuitenkin hyvin harvoin kenellekään maailmanloppu, mutta tie habituaation eli tinnituksesta ongelmana irti pääsemiseen voi olla hankala. Monet jäävätkin sen saavuttamisessa puolitiehen. Paras keino on kertoa potilaalle mahdollisista hoitovaihtoehdoista ja luoda tälle mahdollisuuksien mukaan luottavainen mieli. Tyhjiä lupauksia et tietenkään voi antaa ja hoidot ja hoitoa tarjoavat tahot, joita suosittelet, tulisi olla sellaisia, että voit luottaa näiden toimintaan.

Potilaalle olisi hyvä selvittää, että tinnituksessa ei ole kyse vakavasta henkeä tai terveyttä uhkaavasta sairaudesta. Varsinkin, jos mahdollisissa tutkimuksissa ei ole ilmennyt mitään hoitoa vaativaa sairautta. Vaikka syytä ei löydy, on kuitenkin hyvä muistuttaa, ettei tinnitus siitä huolimatta ole sairaus, vaan oire jostakin. Ja se jokin voi olla hyvin monimutkainen yhdistelmä sairauksia, stressiä, melualtistusta tai muita sisäkorvaa vaurioittaneita asioita ja elämäntapojen vaikutuksia pitkänkin ajan kuluessa. Näistä useimpia hoitamalla voidaan saada aikaan positiivisia vaikutuksia.

Miten me Tinnitusklinikalla voimme olla avuksi

Pyrimme toiminnassamme moniammatilliseen yhteistyöhän.

Diagnostiikkaan osallistumme tarpeen mukaan tekemällä kuulontutkimukset, somatosensorisen tinnituksen tutkimuksen sekä tinnitusanalyysin. Kuulontutkimusmenetelmämme olemme kehittäneet erityisesti tinnituksen näkökulmasta. Käytössämme on tekniikoita, joilla pyrimme poissulkemaan tinnituksen vaikutuksen kuulonmittaustuloksiin sekä selvittämään tinnituksen, ääniyliherkkyyden ja kuulon keskinäisen yhteyden. Lisäksi laitteillamme voidaan suorittaa korkea taajuusmittaus aina 20000 Hz asti. Voimme myös auttaa muiden sairauksien diagnosoinnissa ja hoidon suunnittelussa, kun arvioidaan niiden vaikutusta tinnitukseen.

Hoidollisesti oma roolimme alkaa siinä vaiheessa, kun mahdolliset diagnosoitavat sairaudet ja vammat on pois suljettu, hoidettu kuntoon tai hoito on tasapainossa. Eli ollaan tilanteessa, jossa tinnitus on potilaan pääasiallinen vaiva eikä tämä selvästikään selviä sen kanssa ilman hoitoa. Hoito-ohjelman laatimista varten potilas tulisi ohjata ensikäynnille. Tarjoamamme hoidot vaativat aina henkilökohtaisen suunnitelman ja ohjauksen. Voimme kuitenkin hyödyntää potilaalle jo tehtyjä tutkimuksia, kuten kuulonmittausta. Erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvilla tai muilla, joka haluavat ensikäynnin etäyhteydellä, olisi hyvä olla kuulontutkimukset tehtynä.

Sivustoltamme löydät viimeisimmän tutkimustiedon pohjalta koottua tietoa tinnituksesta sekä käyttämistämme hoidoista. Blogissa tuomme esiin käytännön kokemuksiamme ja ajatuksiamme tinnitukseen liittyen. Blogissa käsittelemme monia aiheita myös tutkimusten pohjalta. Kaiken sisällön kohderyhmänä ovat ensisijaisesti tinnituksesta kärsivät. Sen vuoksi olemme pyrkineet kerronnassa selkeyteen ja asiakaslähtöisyyteen. Voit siis ohjata myös potilaan tutustumaan aiheeseen sivustollamme.