Ylipainehappihoito

Viimeisin päivitys 30/04/24

Stressin taustalla on yleensä useita tekijöitä, jotka pitkällä aikavälillä johtavat erilaisiin muutoksiin aivoissa.  Aivojen kannalta merkittävimpiä taustatekijöitä ovat verenkierron häiriöt ja krooninen tulehdusreaktio (neuroinflammaatio). Viimeksi mainitulla on tunnetusti vahva yhteys krooniseen stressireaktioon.

Miten ylipainehappihoito auttaa stressissä?

Ylipainehappihoidolla hoidetaan laaja-alaisesti erilaisista syistä aiheutunutta stressiä. Pääasiallisesti hoito kohdistuu kehon ja aivojen stressireaktioon sekä hermoston plastisuuteen, verenkiertoon ja tulehdusreaktioon. Ylipainehappihoidossa pyritään nostamaan elinten ja kudosten happipitoisuus monikertaiseksi terapeuttisen vaikutuksen aikaansaamiseksi 1,3-kertaiseksi nostetun ilmanpaineen avulla samalla 21-prosenttista happea hengittäen.

Ensimmäisellä hoitokerralla teemme hoidontarpeen arvioimiseksi kattavat tutkimukset, joissa selvitetään, mitä tekijöitä stressin taustalla mahdollisesti on. Tutkimusten sekä omien toiveidesi ja antamiesi terveydentilaasi koskevien tietojen perusteella laadimme yhdessä hoitosuunnitelman ylipainehappihoitoa varten. Hoitokerran kesto on yksi tunti, joka vietetään istuen hoitolaitteessa mukavasti rentoutuen.  Hoidolle tulisi syntyä jonkinlainen positiivinen vaste jo ensimmäisen hoitokerran jälkeen. Vaikuttavuuteen tarvitaan vähintään kolmen hoitokerran sarja.

Miten ylipainehappihoito vaikuttaa?

Ylipainehappiterapia vaikuttaa koko kehoon, mutta erityisesti aivoissa hermoston plastisuuteen, oksidatiiviseen stressiin ja verenkiertoon. Hoito nostaa kudosten happipitoisuutta jopa 14-kertaiseksi, mikä parantaa mikroverenkiertoa edistäen uusien verisuonten muodostumista. Samalla se parantaa hermoston toimintaa tukemalla uusien hermoverkkojen syntymistä. Tämä saattaa johtaa mahdollisten kudosvaurioiden korjaantumiseen, mikäli hoito on aloitettu riittävän ajoissa.

Merkittävämpi vaikutus hoidolla on kuitenkin neuroinflammaatioon, joka saattaa aiheutua pitkäaikaisesta ja voimakkaasta stressireaktiosta. Hoito vaikuttaa verenkierron kautta tulehdusta ylläpitäviin tekijöihin, nopeuttaa hermosolujen parantumista ja lisää aivojen plastisuutta. Stressioireiden osalta vaikutus tuntuu ahdistuneisuuden, ärtyneisyyden, levottomuuden ja niihin liittyvien kielteisten ajatusten vähenemisenä. Se vaikuttaa myös unenlaatuun, keskittymiskykyyn ja moniin elämänlaadun kannalta merkittäviin tekijöihin.

Ylipainehappihoidon tavoite

Ylipainehappiterapian tavoitteena on mahdollisten hermostollisten vaurioiden korjaantuminen, neuroinflammaation väheneminen sekä aivojen verenkierron paraneminen ja uusien hermoverkkojen muodostumisen mahdollistaminen. Näiden tavoitteiden saavuttaminen auttaa stressireaktion hillitsemisessä.  Hoidon varsinainen tavoite on nimen omaan stressireaktion väheneminen sekä autonomisen hermoston tasapainotilan palautuminen. Hoito tuottaa myös kehon rentoutumisen ja mielen rauhoittumisen, jolloin voidaan saavuttaa yleisen jännittyneisyyden ja edelleen lihaskireyksien ja kipujen helpottuminen.

Varaa aika Ylipainehappiterapiaan

Tämä sopii sinulle, jolla stressiä on ollut pitkään ja siihen liittyy merkittäviä oireita. Olet käynyt aiemmin lääkärissä ja mahdollisesti kokeillut erilaisia hoitoja. Tai stressi on alkanut alkanut vähän aikaa sitten, mutta havaitset siihen liittyviä oireita.

Oletko kiinostunut ylipainehappihoidosta yleisesti?

Ylipainehappiterpaiaa voidaan hyödyntää mm. kivun ja haavahoidossa sekä moiniin sairauksiin liittyvässä kuntoutuksessa. Ylipainehappiterapia on myös hyvä keino yleisen hyvinvoinnin edistämisessä.