Ikäihmiset

Palvelut ikäihmisille

Iän myötä lähes kaikkien kuulo heikkenee jossain määrin. Jo yli 50-vuotiailla havaitaan selvää kuulon heikkenemistä. Joka viidennellä 70-vuotiaalla ja useammalla kuin joka kolmannella 80-vuotiaalla on huomattavasti heikentynyt kuulo.

Ikäihmisten kuulontutkimukset

Ikäihmisille räätälöity kuulontutkimus antaa tietoa kuulon sen hetkisestä tilasta. Säännöllisesti tehtynä se kertoo mahdollisista muutoksista kuulossa. Tiedon avulla voidaan arvioida kuulon heikkenemisen tasoa ja kuulokojeen tarvetta nyt tai tulevaisuudessa.

Kuulokojeet

Nykyaikaiset kuulokojeet ovat huomaamattomia ja miellyttäviä käyttää. Oikein säädettynä ja käytettynä kuulemiskokemus paranee huomattavasti. Näin ne parantavat merkittävästi elämänlaatua ja helpottavat sosiaalista elämää ja ihmisten kanssa kommunikointia. Kuulokojeen hankinta on helppoa. Sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin tulla tutkimuksiin ja asiantuntijan ohjauksella ja avustuksella tulet saamaan juuri sinulle parhaiten sopivan kuulokojeen.