Voivatko lääkkeet aiheuttaa tinnituksen

Voivatko lääkkeet aiheuttaa tinnituksen
Kuvaaja Polina Tankilevitch palvelusta Pexels

Meille tulee toisinaan vastaan tilanteita, joissa potilas kertoo saaneensa tinnituksen aloitettuaan jonkin lääkityksen ja haluaisi tietää, että voiko kyseinen lääke olla tinnituksen syy. Kysymykseen on vaikea antaa yhtä selkeää ja perusteltua vastausta. Syitä siihen, että miksi tinnitus on alkanut, voi olla lukuisia. Yleensä se syntyy useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta pidemmän ajan kuluessa. Viimeisimmät tapahtumat, kuten jonkin lääkityksen aloittaminen voi olla ns. piste i:n päälle, mutta toisaalta sillä ei välttämättä ole tinnituksen syntymisen kanssa mitään tekemistä.

Siitä huolimatta jokin erityinen muutos elämässä, kuten lääkityksen aloittaminen, kytkeytyy ajatuksissa helposti samaan aikaan alkaneeseen tinnitukseen. Tinnitus on kuitenkin varsin yleinen vaiva ja myös lääkkeitä syödään valtavia määriä. Nämä yhdessä kasvattavat luonnollisesti niiden todennäköisyyttä esiintyä yhtä aikaa. Siitä huolimatta tinnitus on hyvin harvinainen verrattuna moniin muihin lääkkeiden aiheuttamiin haittavaikutuksiin. Niistä kuitenkin raportoidaan toistuvasti, jonka perusteella tinnitus saatetaan liittää tiettyjen lääkkeiden haittavaikutuksiin.

Lääkeaineiden haittavaikutusten ja internetistä löytyvien artikkeleiden sekä keskustelun perusteella voidaan sanoa, että useilla lääkkeillä ja tinnituksella on yhteys. Toisaalta tieteellinen tutkimus osoittaa yhteyden kuitenkin vain muutamien lääkeaineiden kohdalla.

Mistä lääkkeiden vaikutus tinnitukseen johtuu?

Tutkimukset osoittavat tinnituksen syyksi tiettyjen lääkeaineiden ototoksisuuden. Ototoksisuus tarkoittaa sisäkorvan vaurioitumista tiettyjen lääkeaineiden tai kemikaalien syömisen tai niille altistuksen johdosta. Se voi johtaa sisäkorvan aistikarvasolujen tuhoutumiseen ja aiheuttaa siten kuulonaleneman ja/tai tinnituksen. Vaurio ja siitä johtuva kuulonalenema ja tinnitus voivat olla pysyviä tai väliaikaisia lääkeaineesta, sen annoskoosta ja kuurin pituudesta riippuen. Tällaisia lääkeaineita ovat mm. Aspiriini, Kiniini, ei steroidiset tulehduskipulääkkeet sekä tietyt antibiootit, diureetit ja sytostaatit.

Paljon enemmän on kuitenkin sellaisia lääkkeitä, joilla ei ole tutkimuksissa osoitettu ototoksista vaikutusta. Siitä huolimatta niiden yhteydestä on raportoitu ja se on myös mainittu monien tällaisten lääkkeiden haittavaikutuksena. Tällaisia lääkeaineita ovat mm. statiinit, verenpainelääkkeet ja mielialalääkkeet. Syy-yhteys näiden kohdalla on kuitenkin epäselvä, mutta sen perusteella niiden vaikutusta ei myöskään voida täysin poissulkea. Se voi olla hyvin monen tekijän monimutkainen ja pitkäaikainen yhdistelmä, jossa lääkkeen vaikutus on joko vähäinen tai merkittävä. Tinnituksen alkaminen lääkityksen yhteydessä voi olla myös pelkkä sattuma.

Yksi merkittävä tekijä saattaa olla se, että sairastuminen itsessään on merkittävä stressitekijä, joka käynnistää ja voimistaa kehon stressireaktiota. Stressireaktiolla tiedetään olevan merkittävä rooli tinnituksessa ja sen mahdollisesta vaikutuksesta tinnituksen syntyynkin on vahvoja viitteitä.

Mitä tehdä, jos epäilee lääkkeen aiheuttaneen tinnituksen?

Mitään lääkärin määräämää lääkitystä ei pidä lopettaa eikä muuttaa omatoimisesti. Hoitavalle lääkärille tulee ilmoittaa, jos epäilee lääkkeen aiheuttaneen tinnituksen. Tinnitusta haittavaikutuksena ei missään tapauksessa pidä aliarvioida, koska tinnituksella voi olla vakavia seurauksia. Ensisijaisesti olisi hyvä selvittää, että onko lääkehoidolla ja tinnituksella yhteys. Tämän voi todeta esimerkiksi pitämällä taukoa lääkityksestä, jotta sen vaikutus tinnitukseen selviää. Myös annoskoon muuttamisen vaikutus olisi hyvä selvittää. Lääkehoito voi olla sairauden kannalta kriittisen tärkeä, jolloin tauon pitämien ei tule kysymykseen. Tällöin on syytä kokeilla muita vastaavia lääkkeitä. Erityisen tärkeää on kuitenkin punnita tinnitusta haittavaikutuksena siihen, mitä seurauksia hoitamattomasta sairaudesta voi olla.

Kommentointi on suljettu.