Reaktiivinen tinnitus. Mitä se on? Ääniyliherkkyyttä vai tinnitusta?

Reaktiivinen tinnitus. Ääniyliherkkyyttä vai tinnitusta?
Kuvaaja Andrea Piacquadio palvelusta Pexels

Reaktiivisella tinnituksella, tinnituksella ja ääniyliherkkyydellä on paljon yhtäläisyyttä niiden aiheuttajissa, syntymekanismeissa ja piirteissä. Tämän vuoksi voi olla vaikea hahmottaa, että mikä edellä mainituista on milloinkin kyseessä varsinkin, kun ne esiintyvät usein samanaikaisesti. Reaktiivinen tinnitus on ylimääräistä ääntä korvissa tai jossain päänalueella, joka kuuluu ainoastaan samanaikaisesti ulkoisesta äänilähteestä tulevan äänen kanssa.  Se saattaa myös voimistua tai muuttua ulkoisen äänen voimakkuuden ja taajuuden muutosten vaikutuksesta. Hiljaisuudessa sitä ei kuule. Tinnitus sen sijaan on korvissa tai päänalueella kuultua ääntä, joka ei johdu ulkoisesta äänilähteestä. Se kuuluu erityisesti hiljaisuudessa, mutta voi peittyä ympäristön äänten kuuluessa. Ääniyliherkkyys eli hyperakusia on herkkyyttä voimakkaille tai jopa tavanomaiselle äänenvoimakkuuksille aiheuttaen epämiellyttävyyden ja jopa kivun tunnetta.

Onko reaktiivinen tinnitus ääniyliherkkyyttä vai tinnitusta?

Henkilö, jolla on reaktiivista tinnitusta, tulkitsee sen helposti osaksi tinnitusta. Oletetaan, että kyseessä on yksi ja sama tinnitus, johon ympäristön äänet aiheuttavat voimakkuuden tai taajuuden muutoksia. Reaktiivista tinnitusta esiintyy usein tinnituksen yhteydessä, mutta kyseessä on silti kaksi eri asiaa. Tinnituksen syntymekanismissa ulkoisella äänilähteellä voi olla laukaiseva vaikutus. Varsinaisesti se on kuitenkin aivojen sisäinen tapahtuma. Siinä kuulohermon sisäinen tai muilta aivojen aluilta kulkeutuva biosähköinen aktiivisuus aiheuttaa kuuloaivokuorelle päädyttyään ääniaistimuksen, eli tinnituksen. Reaktiivisessa tinnituksessa tekijänä on aina sillä hetkellä kuultavissa oleva ulkoinen ääni.

Ääniyliherkkyydeksi eli hyperakusiaksi reaktiivista tinnitusta ei välttämättä ihan helposti tulkita. Ääniyliherkkyyden ajatellaan tarkoittavan vain äänenvoimakkuuden tai tiettyjen taajuuksien aiheuttamaa epämiellyttävyyden tai kivun tunnetta, mutta ei ääniaistimusta. Ääniyliherkkyys ja reaktiivinen tinnitus johtuu kuitenkin samasta syytä, eli kuulotumakkeiden toimintahäiriöstä.  Siitä aiheutuu epämiellyttävyyttä, kipua, mutta mahdollisesti myös ylimääräisiä ääniaistimuksia, eli reaktiivista tinnitusta. Reaktiivinen tinnitus on siis yksi ääniyliherkkyyden ilmentymä. Se voidaan myös tulkita yhdeksi ääniyliherkkyyden oireista.

Mistä reaktiivinen tinnitus johtuu?

Reaktiivinen tinnitus johtuu todennäköisesti kuulotumakkeiden toimintahäiriöstä. Sisäkorvasta tulevan biosähköisen ääni-informaation prosessointi alkaa kuulotumakkeissa. Sieltä ääni-informaatio ohjataan sen ominaisuuksia vastaaville hermosoluille kuulohermossa ja muille aivojen alueille, jotka osallistuvat kuultavien äänien käsittelyyn. Tämän avulla aivot kykenevät arvioimaan mm. äänen tulosuuntaa, sen voimakkuutta ja taajuutta sekä merkitystä. Toimintahäiriön seurauksena äänen prosessointi menee sekaisin eikä ääni-informaatio ohjaudu oikein. Tämän tuloksena kuuloaivokuorelle, jossa tietoinen kuuleminen tapahtuu, ohjautuu kuultavan äänen mukana myös ylimääräistä ääni-informaatioita, joka koetaan tinnituksen kaltaisena äänenä.

Mikä aiheuttaa erityisesti reaktiivista tinnitusta?

Koska reaktiivinen tinnitus on ääniyliherkkyyden ilmentymä, niin sen aiheuttajat ovat myös samoja. Yleisin aiheuttaja on altistuminen melulle joko äkillisesti tai pitkän ajan kuluessa, johon voi liittyä myös kuulovaurio. Reaktiivinen tinnitus voi aiheutua myös ikähuonokuuloisuuden tai muutoin hitaasti kehittyneen kuulonaleneman yhteydessä. Se voi aiheutua ja erityisesti pahentua myös monista muista syistä, kuten lihasjännityksen, stressin ja väsymyksen seurauksena. Reaktiivista tinnitusta esiintyy usein myös tinnituksen yhteydessä. Ne eivät kuitenkaan toimi toistensa aiheuttajana, mutta niillä voi olla altistava vaikutus toisiinsa. Reaktiivisen tinnituksen syntyminen on yksilöllistä ja se riippuu siitä, että minkälainen toimintahäiriö kuulotumakkeissa ilmenee.

Lue täältä lisää ääniyliherkkyyden aiheuttajista

Miten reaktiivista tinnitusta hoidetaan?

Reaktiiviseen tinnitukseen, kuten tinnitukseen tai ääniyliherkkyyteen, ei ole olemassa lääke- tai leikkaushoitoa. Hoito on periaatteessa siedätyshoitoa ja hoitokeinoina käytetään samoja menetelmiä kuin ääniyliherkkyyden hoidossa. Pääsääntöisesti hoito-ohjelma koostuu äänihoidosta sekä mielen ja kehon terapiahoidoista. Hoito-ohjelma määritellään kuitenkin aina yksilöllisesti ja siinä huomioidaan ääniyliherkkyyden ilmenemismuodot ja sen aiheuttamat oireet. Sen vuoksi myös reaktiivisen tinnituksen esiintyessä, se otetaan huomioon hoito-ohjelmaa ja sen sisältämiä toimenpiteitä laadittaessa.

Lue täältä lisää ääniyliherkkyyden hoidosta