Pitäisikö minun hakeutua hoitoon tinnitukseni takia?

Pitäisikö minun hakeutua hoitoon tinnitukseni takia?
Kuvaaja Anastasiya Vragova palvelusta Pexels

Olemme huomanneet, että lähes kaikkia klinikallemme yhteyttä ottaneita vaivaa yleinen epätietoisuus. Mistä juuri minun tinnitukseni johtuu, kuka sen voisi selvittää, mitä pitäisi tutkia, onko siihen hoitoa ja mistä sitä saa vai tarvitsenko hoitoa ollenkaan. Tinnitus on aina yksilöllinen eli kahta täsmälleen samanlaista tinnitus tapausta ei ole. Lähtökohtaisesti kaikkea tinnitusta ei tarvitse hoitaa. Tinnitus ei ole itsenäinen sairaus vaan oire jostakin. Oikeastaan voisi puhua oireyhtymästä, koska harvoin tinnituksen taustalla on vain yksi aiheuttaja. Sen lisäksi voi olla paljon altistavia tekijöitä, jotka eivät suoraan aiheuta tinnitusta, mutta lisäävät muiden tekijöiden riskiä aiheuttaa tinnitusta. Tämän vuoksi olisi aina hyvä selvittää, että mistä tinnitus juuri sinun kohdallasi on aiheutunut, jos tinnitus on jatkunut yli kaksi viikkoa. Se, että tutkitaan, mistä tinnituksesta on kyse sinun kohdallasi, ei välttämättä tarkoita sitä, että tinnituksesi tarvitsisi hoitoa.

Miksi tinnituksen aiheuttaja on aina hyvä selvittää?

Tinnituksesta voi ajan mittaan kehittyä hyvin monimutkainen ongelma. Tinnituksessa ääniaistimus itsessään ei vielä muodosta ongelmaa. Se syntyy häiritsevyydestä, negatiivisesta vaikutuksesta tunteisiin, ajatuksiin, keskittymiseen ja rentoutumisen sekä unen määrän ja laadun heikentymisestä. Nämä itsessään voivat johtaa psyykkisiin ongelmiin. Lisäksi taustalla mahdollisesti olevat hoitamattomat aiheuttajat saattavat johtaa muihin vakavampiin sairauksiin tinnituksesta riippumatta. Nämä puolestaan lisäävät riskiä tinnituksen kehittymisessä merkittäväksi ongelmaksi.

Alkuun tinnitus ei välttämättä aiheuta mitään haittaa. Se saattaa peittyä helposti eikä kuuluessaankaan häiritse. Tällainen tilanne ei välttämättä jatku ikuisesti, jos taustalla olevia aiheuttajia ei ole tutkittu ja mahdollisuuksien mukaan hoidettu kuntoon. Kun mahdolliset aiheuttajat ovat tiedossa ja vaikka niitä ei voisikaan hoitaa, niin niiden vaikutukseen tinnituksessa voidaan varautua. Tällöin myöhemmin tapahtuvat muutokset tinnituksessa tai sen voimakkuudessa eivät johda niin merkittävään ongelmaan. Tietynlainen työkalupakki pahanpäivän varalle on hyvä olla olemassa, vaikka nykyinen tilanne ei vaatisikaan hoitoa.

Miksi tinnitus ei aina tarvitse hoitoa?

Mikäli tinnituksen taustalta ei löydy hoidettavissa olevaa aiheuttajaa, niin pelkkä tinnituksen ääniaistimus ei vaadi hoitoa. Jos se ei erityisesti häiritse eikä vaikuta merkittävästi elämän eri osa-alueilla, niin tinnitusäänen peittämistäkin olisi hyvä välttää. Tällöin habituaatio pääsee tapahtumaan itsestään. Siinä aivojen kuuloalueen lisääntynyt biosähköinen aktiivisuus vähenee ja aivojen kyky suodattaa sitä paranee. Samalla tapahtuu tottuminen, jolloin tinnitukseen kytkeytyneet negatiiviset ajatukset ja tuntemukset menettävät merkityksen. Jos tässä vaiheessa lähdetään hoitamaan tinnitusta erityisellä hoito-ohjelmalla, niin vaarana on, että tinnituksesta saattaakin kehittyä ongelma, mitä se ei alun perin ollut. Näin siksi, että hoito tarkoittaa usein tinnituksen tietoista käsittelyä. Asian jatkuva käsittely saattaa luoda negatiivisia ajatuksia ja kytkeä siihen tuntemuksia, jotka johtavat häiritsevyyden syntymiseen.

Milloin hoidetaan tinnituksen aiheuttajaa?

Tinnituksen aiheuttajana olevaa sairautta tai traumaa hoidetaan silloin, kun siihen on olemassa parantava hoito. Tällaisia sairauksia ovat aineenvaihduntaan liittyvät sairaudet, kuten kilpirauhasen liikatoiminta, diabetes ja verenpaine. Tinnituksen taustalla voi olla myös nivelperäiset tekijät, kuten leukanivelen ja kaularangan toimintahäiriö. Lisäksi tinnitus voi liittyä aivovaurioon ja neurologisiin sairauksiin. Tinnitus voi myös olla seurausta itse sairauden hoitoon käytetystä lääkityksestä. Tällöin keskitytään lääkehoidon muutoksiin.

Stressi, tarkemmin stressireaktio, on hyvin yleinen tekijä tinnituksen yhteydessä ja mahdollisesti jopa tinnituksen aiheuttaja. Tällöin keskitytään stressireaktiota lievittävään hoitoon ja stressinkäsittelykyvyn kehittämiseen. Myös henkiset traumat ja psyykkiset sairaudet voivat laukaista tinnituksen, jolloin niiden hoitaminen tinnituksen aiheuttajana on ensisijaista.

Aina aiheuttajan hoito ei ole mahdollista. Yksi yleisimmistä tinnituksen syistä on sisäkorvaperäinen vaurio. Sen aiheuttajana voi olla melualtistus, otoksiset lääkeaineet ja tulehdukset sekä verenkiertohäiriöt ja muut tekijät, jotka johtavat sisäkorvan hapen puutteeseen ja siten aistinkarvasolujen tai muun kudoksen vaurioitumiseen. Mikäli vaurio on päässyt tapahtumaan, niin sen hoitaminen ei ole mahdollista. Tämän osalta tulee keskittyä ennaltaehkäisemiseen tai jälkeenpäin kuulonkuntoutukseen, mikäli vauriosta on aiheutunut kuulonalenema.

Kun hoidetaan tinnitusta, niin mitä silloin hoidetaan?

Aina tinnitukselle ei löydy hoidettavissa olevaa aiheuttajaa tai niiden hoitaminen ei poista tinnitusta. Tällöin hoidon tärkeimpänä tavoitteena on tukea ja nopeuttaa habituaation saavuttamista, mikäli se ei pääse tapahtumaan itsestään. Siinä hoito keskittyy aivojen tinnituksen ääniaistimuksen kuulemiseen, käsittelyyn, ajatuksiin ja tunnereaktioihin liittyvien aivoalueiden muodostamien hermoverkkojen muokkaamiseen. Tässä hyödynnetään aivojen muovautuvuutta, jota hoidolla myös tehostetaan.

Hoidossa pyritään myös tinnitusta ylläpitävien tekijöiden eliminoimiseen ja tinnituksen aiheuttamien ongelmien hoitamiseen. Tätä varten selvitetään tarkkaan, että mitä tekijöitä tinnituksen taustalla on ja mitä ongelmia tinnitus aiheuttaa. Yleisimpiä tekijöitä ovat stressi sekä lihasperäiset jännitystilat ja ongelmia ahdistuneisuus, ärtyneisyys, keskittymisvaikeudet ja uni ongelmat. Näistä kaikista kehittyy tinnituksen kanssa ikävä noidankehä, joka johtaa kaikkien ongelmien vahvistumiseen. Tämän kierteen katkaiseminen on hoidon keskeisimpiä tavoitteita ja merkittävä osa habituaatiota. Hoitoa voidaan kohdistaa samanaikaisesti yksittäisiin tekijöihin, kuten lihasjännityksen hoitamiseen ja ongelmiin, kuten uni ongelmien hoitamiseen tai kokonaisuutena mielialan kohottamiseen stressireaktiota hillitsemällä.