Onnistunut tinnituksen hoito

Onnistunut tinnituksen hoito
Kuvaaja Oleksandr Pidvalnyi palvelusta Pexels

Voit luottaa aivojen muovautuvuuteen hoidon onnistumisessa

Tinnituksen hoito-ohjelma ei toimi samalla tavalla kuin lääkkeillä tai leikkauksella hoidettavien sairauksien hoito. Kaikilla tinnituksen hoidoilla pyritään suurelta osin vaikuttamaan aivojen muovautuvuuteen. Tinnitus tapahtuu aivoissa ja siihen kytkeytyy lukuisia aivojen osa-alueita, hermoverkkoja. Esimerkiksi hoito-ohjelmamme perustana olevassa TRT hoito-ohjelmassa pyritään tiedon ja äänihoidon avulla vaikuttamaan tinnitusäänen voimakkuuteen ja häiritsevyyteen. Tämä tarkoittaa nimenomaan aivojen muovautuvuutta, jossa aiemmat tinnitukseen negatiivisesti kytkeytyneet hermoverkot pyritään katkaisemaan ja luomaan tilalle uusia neutraalisti tinnitukseen vaikuttavia hermoverkkoja. Tämä johtaa tinnitusaistimuksen vaimentumiseen sitä kautta, että turhaa ääni-informaatiota jarruttava aivotoiminta vahvistuu. Samalla tinnitukseen liittyvistä negatiivisista pelko- ja viha-ajatuksista luopuminen vähentää sympaattisen hermoston toiminta, joka puolestaan johtaa stressireaktion lieventymiseen ja lopulta ahdistuksen ja muiden negatiivisten tunteiden helpottamiseen.

Tinnituksen hoito-ohjelma on oppimisprosessi

Pelkästään ulkoisesti annettuna äänihoito, stimulaatiohoito tai terapiahoidot eivät tuota tulosta. Ihminen ei opi uusi asioista kuin opettelemalla, ja se vaatii uuden asian ymmärtämistä ja sisäistämistä sekä ennen kaikkea harjoitusta. Jos uuden asian oppimiseen suhtautuu negatiivisesti, kuten en osaa, en ymmärrä jne., on todennäköistä, ettei asiaa tule koskaan oppimaan ainakaan hyvin. Tällöin harjoittelukin saattaa jäädä tekemättä motivaation puutteesta. Tällaisessa tapauksessa asian osaamiseen tarvittavia hermoverkkoja ei aivoissa pääse syntymään. Positiivisella asennoitumisella uuden ja vaikeankin asian oppii jossain vaiheessa. Ihmiset ovat erilaisia, joten toisilla menee jonkin asian oppimisessa kauan, kun taas toisilla se käy hetkessä.

Onnistunut tinnituksen hoito vaatii myötätuntoa ja positiivisuutta

Tinnituksen hoidossa vaaditaan erityisesti kärsivällisyyttä. Sen lisäksi tarvitaan myötätuntoa ja positiivisuutta omaa itseään kohtaan. Itsensä syyllistäminen ja väheksyminen ovat haitaksi tinnituksen hoito-ohjelman onnistumisessa. Samoin kuin se, että odottaa pelkästään jonkun ulkoisen asian, kuten lääkkeen tai leikkauksen parantavan tinnituksen. Myös negatiivinen ja epäuskoinen asenne hoidon tehoa kohtaan vaikeuttaa huomattavasti hoidon onnistumista. Sen vuoksi on hyvä oppia ymmärtämään ja sisäistämään, mistä tinnituksessa on kyse. Tämä auttaa hyväksymään tinnituksen osaksi itseään. Jos tinnitukseen suhtautuu hyvin ankarasti, eli vaatii sitä loppumaan eikä mikään muu riitä, niin silloin on myötätunnoton ja negatiivinen itseään kohtaan. Kun kyseessä on kuitenkin asia, joka on osa omaa aivotoimintaa, niin edellä mainittu suhtautuminen yhdessä muiden tinnituksen aiheuttamien negatiivisten tunteiden ja ajatusten kanssa, saa tinnituksen entistä voimakkaammaksi ja hallitsevaksi.

Tinnituksen hyväksymistä, myötätuntoisuutta, positiivisuutta ja kärsivällisyyttä ei kuitenkaan saa aikaan nappia painamalla. Nämä kaikki vaativat aikaa ja toistoa. Ensin täytyy pyrkiä erottamaan negatiiviset ajatukset ja tunteet ja jatkossa välttää niissä vellomista ja niiden paisuttelua. Niitä ei kuitenkaan pidä kieltää, koska silloin ne vahvistuvat entisestään. Sen sijaan olisi hyvä keskittää ajatuksensa sellaisiin asioihin, joilla saa itselleen aikaan hyvän olon. Tämä onnistuu helpommin tekemisen kautta. Itseään syyttävät, vähättelevät ja vihaavat ajatukset olisi hyvä pyrkiä ohjaamaan muihin ajatuksiin, vaikka ne eivät suoraan tinnitukseen liittyisikään. Tällaista ajatusten muokkausta on syytä tehdä tietoisesti ja keskittyä ajatuksiin, jotka lisäävät hyvää oloa.

Tällaisesta asetelmasta äänihoito ja muut hoitotoimet tuottavat tulosta helpommin ja varmemmin. Aivomme muokkautuvat jatkuvasti ja pyrkivät tottumaan vallitsevaan ympäristöön ja olosuhteisiin. Itse voimme joko edistää sopeutumista tai pyrkiä vastustamaan sitä. Tinnituksen kohdalla ihmiset asettuvat helposti vastustamaan sopeutumista. Tällöin tarvitaan erilaisia hoitotoimia ja asennetta edistämään tarvittavaa muutosta aivoissa.