Läheisen tinnitus

Läheisen tinnitus
Kuvaaja Sơn Bờm palvelusta Pexels

Vaivaako korvien soiminen, eli tinnitus puolisoasi, lastasi, ystävääsi?

Läheisen korvien soiminen, eli tinnitus voi vaikuttaa muiden elämään huomattavasti. Henkilöllä, jolla korvien soiminen aiheuttaa stressireaktion, saattaa tapahtua käytöksessä ja mielialassa huomattavia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa läheisten elämään hyvinkin paljon. Toisen tinnitusta ei voi ulkopuolinen kuulla, mutta se näkyy tinnituksesta kärsivän olemuksesta ja käyttäytymisestä. Tinnituksesta kärsivän käytös muuttuu helposti välttämiskäyttäytymiseksi, jossa vältellään liian hiljaisia tai liian meluisia tilanteita. Tinnitus vaikuttaa myös keskittymiskykyyn ja voi tehdä henkilöstä kärsimättömän ja hermostuneen. Lapsilla keskittymiskyvyn heikentyminen voi näkyä negatiivisesti koulumenestyksessä. Korvien soiminen aiheuttaa usein ahdistuneisuutta, joka on helposti nähtävissä olemuksesta ja käytöksestä. Pahimmillaan tinnitus johtaa masennukseen ja se voi aiheuttaa paniikkikohtauksia tai sen kaltaista hätääntynyttä käytöstä.

On siis tärkeää selvittää, mistä muutokset olemuksessa ja käyttäytymisessä johtuvat. Tinnituksesta kärsivän voi olla vaikea puhua asiasta, koska siihen saattaa liittyä häpeää tai muuta sellaista, joka tekee siitä erittäin aran ja vaikean asian. Rauhallisesti, asiallisesti ja lempeästi lähestymällä henkilön on kuitenkin helpompi kertoa tinnituksestaan.

Oma käytöksesi vaikuttaa läheisen tinnitukseen

Kun tinnitus on selvinnyt muutosten syyksi, on hyvä ottaa selvää vaivasta. Mitä tinnitus on ja miten sitä voidaan hoitaa. Tieto auttaa ymmärtämään, millaista läheisen tinnitus on ja mitä sen kanssa eläminen voi olla. Tällöin on helpompi olla korvien soimisesta kärsivän tukena ja suhtautua tähän. Negatiivinen, turhautunut, vähättelevä tai julma asennoituminen johtaa helposti tinnituksesta kärsivän elämän laadun huonontumiseen ja oireiden pahentumiseen. Tinnitusta ja sen oireita ei pidä väheksyä, mutta niitä ei pidä myöskään paisutella. Kauhistunut, pelokas ja hätääntynyt suhtautuminen on yhtä lailla myrkkyä tinnituksesta kärsivälle läheiselle.

Lue lisää tinnituksesta

Läheistä kannattaa tukea ja jopa patistaa hakemaan hoitoa sekä auttaa hoito-ohjelman noudattamista Tinnitukseen ei ole yhtä hoitoa, joka tehoaisi kaikille samalla tavalla. Hoito-ohjelma voi olla hyvinkin erilainen verrattuna tavanomaisten sairauksien hoitoon. Jokaisella saattaa olla vielä jokin yksilöllinen tekijä, joka vaikuttaa korvien soimiseen, kuten jokin tietty ruoka-aine, joten tällaisten tekijöiden ilmaantuessa, niiden mukaan toimimista kannattaa suosittaa.

Lue lisää tinnituksen hoidosta

Miten selviän itse ja voiko tinnitus tarttua

Tinnitus ei ole tarttuvaa. Tinnituksen taustalla on usein jokin omakohtainen melualtistus tai sairaus, jonka seurauksena korvien soiminen voi aiheutua. Myös monet muut tekijät vaikuttavat sen syntyyn. Toisaalta erityisen empaattisen ihmisen kannattaa olla tarkkana oman jaksamisensa kanssa. Empaattinen ihminen saattaa kokea hyvinkin voimakkaasti toisen ihmisen kärsimyksen. Tällöin tietoisuus tinnituksen aiheuttamasta tuskasta voi johtaa siihen, että henkilö alkaa itsekin kuulla tinnitusta.

Tinnitus voi aiheuttaa huomattavia mielialan muutoksia, joten läheisenä sen kanssa jaksaminen voi olla yhtä vaativaa kuin masennuspotilaan kanssa eläminen. Sen vuoksi omasta jaksamisesta on pidettävä huolta. Korvien soimisen ei pidä antaa sanella koko perheen elämää. Läheisten tulee saada myös omaa aikaa ja elää kotonaan myös elämää, jota tinnitus ei ole joka käänteessä määrittelemässä.

Me tinnitushoitajat tarjoamme apua ja tukea myös läheisille, joten voit ottaa meihin yhteyttä, jos tarvitset neuvoa ja tietoa, kuinka toimia silloin, kun läheisellä on tinnitus.